Laurentiu Tomsa

Affärsrådgivning - utmanare och utvecklare av stödjande strukturer

Laurentiu agerar som ett naturligt relationsbyggande ledare och vara drivande är viktig, drivs av en naturlig nyfikenhet och gillar nya utmaningar. Är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt, van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete med mål att alltid prestera på topp och leverera goda resultat. Lauretius arbetssätt genomsyras av kvalitet och personligt engagemang.

Utbildning

 • Företagsekonomi, handel och organisation
 • Certifierad VD
 • Projektstyrning

Arbetslivserfarenhet

 • Area Developer – ERA Sweden
 • Tomsa Consulting – VD
 • SNA Europé – Global Product Manager

Referenser

"Laurentiu drev flera projekt med komplett leverans inom tydliga ramar för tid och budget"

Projektansvarig Uppsala Kommun

"han bidrog med tydligthet i att få samarbete i parallella komplexa delprojekt"

SCM Analyst på ABB

Kunskaper

Verkstadsindustri Organisation- och Affärsutveckling Projekt- och processledning Fastighetsbranchen

79

Kapacitet

Bidrar med struktur och konkretisering; uthållig i fokus och målbild

82

Personlighet

Kan kombinera struktur och detaljer med långsiktiga mål. Vinner förtroende med följsamhet och fakta

79

Situationer

 • 1

  Företagsutveckling - tidigt skede - samt uppbyggnad av nya affärsområde

 • 2

  Ekonomistyrning/samordning av flera komplexa projekt

 • 3

  Som Global Product Manager – leda produktens ”life cycle”, definiera produktens strategi, inköp och logistik

Tvåvägsmentor

Projektledare IT, man 25

Fokus; diskussion digitala applikationer i traditionell verksamhet