Anders Medbo

Rådgivare Affärsutveckling

Anders är erfaren fd. VD, affärsområdeschef, försäljningschef mm. Lång erfarenhet med fokus på affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Erfarenhet från både små och stora företag, svenska och internationella. Bred teknisk/IT/naturvetenskaplig kompetens och förståelse.

Utbildning

 • Stockholms Universitet - Grafiska Institutet
 • IHM Business School, Controller

Arbetslivserfarenhet

 • VD, Edvard Schneidler AB
 • VD/Nordic Sales Director - Agfa Graphics
 • Sales Manager Sweden, Agfa Graphics

Referenser

Anders är bra på att motivera även i verkligt svåra marknadslgen

Director, Norht Europe, Större B2B-företag

Anders goda förmåga att skapa rätt stämning gjorde att vi klarade av personalreduktion på ett sidigt sätt

HR-chef, Större säljbolag Norden

"Anders ifrågasatte vissa delar av vårt program och på så sätt gick genomförandet snabbare med bibehållen budget

CEO, Nordic, Säljbolag

Kapacitet

En betydande kapacitet finns för att jobba parallellt med reduktion och tillväx

92

Personlighet

Anders har ett starkt säljfokus men också ett ifrågasättande av Hur säljet kan ske

89

Kunskaper

Kompetens för att driva olika säljorganisationer i skilda skeden, med personlig motivation, val av typ av ledarskap, och konkret utformning av effektiva belöningssystem för sälj

92

Situationer

 • 1

  I ett starkt vikande marknadsläge förmådde vi göra en kraftsamling på kunder och säljutveckling, och få hela företaget att tänka positivt trots mörka moln

 • 2

  Vi gjorde kostnadslveresyn och minskad bemanning flera gånger om, men lyckades samtidigt hålla uppe moral och dagliga glädje, och hantera bemanning på ett smidigt sätt

Tvåvägsmentor

Ekon. kand - SoU

Kommunikationsexpert digitala medier; Fokus "förväntningar från medarbetare om företag i svårigheter