Your Academy – en resa från idé till verksamhet

Your Academy är en Edtech molnbaserad plattform för utbildning med skolor i hela världen som användare. Your Academy ger lärare och utbildare ett verktyg för att använda och erbjuda digital utbildning och läromedel i digital form till de många som inte har full tillgång till detta i dagsläget. Plattormen ger nytta för studenter, för lärare och utbildare och även för de som har information och läromedel som kan erbjudas många elever oavsett var dessa bor eller deras förutsättningar i övrigt.

Your Academy är en tidig start-up med fungerande daglig verksamhet på ett 30-tal skolor. Initiativet är skapat av Tina Thörner som utöver framgångsrik karriär inom rallysporten internationellt, har startat och lett början på Your Academy med både internationella och svenska partners.

Provecus Affärsrådgivning stödjer projektet Your Academy och entreprenören och initiativtagaren Tina Thörner med formulering av affärsplan, förberedelser för kapitalanskaffning och underlag för vidare utveckling av initiativet.


Titta på fler av våra videor

Provecus erbjuder SME-företag och tidiga växande företag kvalificerad rådgivning i en bredd av branscher och inom flera specialistområden. Nuvarande rådgivare har kompetens och specialistkunskaper kopplade till varje medarbetares bakgrund och profil. Utöver detta rekryterar Provecus kontinuerligt fler medarbetare, och lär känna var och en i en stegvis process. Allt för att kunna erbjuda företags som behöver

 Välkommen till ett samtal med 8 experter som har kvalificerad erfarenhet av e-handel och företeelsen ”live shopping”. Under ledning av Provecus Affärsrådgivnings Per Möller och Andréanne Silén, och med Susanna Antionini från Lindex, Erika Dalle från Cervera, Fredrik Hällkvist från Kjell & Co. Dessutom Maria Backlund från Akademibokhandeln, samt e-handelsexperterna Arne B Andersson, Postnord och

>