Introduktion till NLP – Utveckla ditt personliga ledarskap


Står du och din verksamhet inför förändring? Har du nytta av att utveckla ditt personliga ledarskap, för att med kommunikation och ledning ge verka för verklig förändring hos de människor som är dina medarbetare och kollegor?

Tommy Bysell är certifierad NLP Trainer och mångårig affärsrådgivare, van vid sammanhang där förändring är extra viktig och hur förändringsledning ger resultat. Under en timme ger Tommy Bysell den första delen av den teknik och förståelse som metoden ger för ett utvecklat personligt ledarskap och förmågan att leda och driva förändring snabbare och med bättre resultat.

Med NLP får du insikt i ditt eget beteende och vad kommunikation kan åstadkomma. Hur det du skall uppnå genom att få andra att ändra sitt beteende, så att den verksamhet du ansvarar för leder åt den riktning du önskar. Så att du och andra blir det ni vill och uppnår det ni bestämt er för.

Digital kortkurs för de som anmäler sig nedan. Endast 490:- ex moms. Summan dras av för de som väljer att gå vidare med fördjupning


Titta på fler av våra videor

Emma Lythell berättar om hur enkelt Live Shopping är. “Det är som TV-shop, fast i en modernare version, 2.0”. När det fungerar som bäst så blir det EN samlad företeelser, både förmedla och ta in produktkunskap, i samma tillfälle som konsumenten kan göra och avsluta ett köp. Läs mer här

Export är en bra möjlighet för tillväxt och expansion.  Vad säger Sture Nyberg, specialist med mer än 20 års erfarenhet av exportfrågor, om de misstag som är dyra och hur de kan undvikas? Sture och en panel kommer beröra flera delområden inom export. För i slutänden är export som tillväxtmöjlighet en så viktig aktivitet att

Per Möller, Provecus Affärsrådgivning – Online FirstPer Möller är tillsammans med en grupp om inledningsvis 5 ytterligare rådgivare grundare av Provecus. Provecus är i sin grund en matchningstjänst som kopplar samman kvalificerade yrkespersoner med behov som är avgränsade eller tillfälliga, hos Medelstora, Växande och även Små företag, i en bredd av branscher och för olika