Introduktion – Provecus Affärsrådgivning för nya rådgivare


Per Möller, Provecus Affärsrådgivning - Online First

Per Möller är tillsammans med en grupp om inledningsvis 5 ytterligare rådgivare grundare av Provecus. Provecus är i sin grund en matchningstjänst som kopplar samman kvalificerade yrkespersoner med behov som är avgränsade eller tillfälliga, hos Medelstora, Växande och även Små företag, i en bredd av branscher och för olika specialistområden och skeenden.

I videon presenterar Per Möller grunderna i verksamheten, för vilka yrkespersoner rollen som rådgivare kan passa, och vad som både krävs och vad som ges från att komma med som en Provecus Affärsrådgivare.


Titta på fler av våra videor

Ta detta tillfälle till att lyssna och ta del av experter som har konkret erfarenhet av export. Mattias Lindh vd för Binar Handling har en stor del exportaffärer både i Europa och i Asien, med de speciella förutsättningar som skillnader i kultur och andra avstånd ger. Anders Uttersäv har en något mindre verksamhet, men med

Står du och din verksamhet inför förändring? Har du nytta av att utveckla ditt personliga ledarskap, för att med kommunikation och ledning ge verka för verklig förändring hos de människor som är dina medarbetare och kollegor?Tommy Bysell är certifierad NLP Trainer och mångårig affärsrådgivare, van vid sammanhang där förändring är extra viktig och hur förändringsledning

Titta på vår live sändning