Hur kan e-handel lyfta med live shopping? Webinar live shopping – del 3

Missa inte detta panelsamtal med Kjell & Co. ICA Brottby, BaseOfSweden och Streamify. Som tar vid efter panelsamtal 2 där Carl Jansson från MEDS och Helena Bengtson från Kicks resonerade om "rollen för influencer" och om den ledande personligheten är en i e-handlarens egen organisation, eller någon extern med en specialiserad roll som influencer eller spokesperson eller en kreatör för live shopping?

Nicholas Balint från Kjell & Co är Head of live shopping på Kjell & Co som många säger är bäst på live shopping i Sverige, Nicholas delar med sig av sin erfarenhet och framgång, Victor Rönn ICA-handlare från Brottby har snabbt byggt en digital publik på över 100.000 följare, hur kan de bli köpare via live shopping? Vad kan kosmetik och Carla von Hofsten från BaseOfSweden ge lärdom från skönhet till helt nya produktkategorier, som livsmedel? Vad kan de grundläggande byggstenarna i värdekedjan för live shopping som teknisk plattform, ge för trygghet som Johan Klitkou ger ett tekniskt perspektiv på?

Hur kan skönhet och kategorier som redan har erfarenhet av live shopping, lära andra kategorier, som t.ex. "mat" hur live shopping kan skapa framgång?


Titta på fler av våra videor

Missa inte vad Claes Hemberg säger om nästa skede för “Gig-ekonomin”, eller hur Lena Bjurner på Sveriges HR-företag ser att företagen kan göra med onboarding och inkludering av medarbetare som är “giggare” eller har andra former av kontrakt än traditionella anställningar. Björn Henriksson på Nordic Interim ser att det tog 15 år för “interim” att

Titta på vår live sändning

Provecus erbjuder SME-företag och tidiga växande företag kvalificerad rådgivning i en bredd av branscher och inom flera specialistområden. Nuvarande rådgivare har kompetens och specialistkunskaper kopplade till varje medarbetares bakgrund och profil. Utöver detta rekryterar Provecus kontinuerligt fler medarbetare, och lär känna var och en i en stegvis process. Allt för att kunna erbjuda företags som behöver