Hur kan e-handel lyfta med live shopping? Webinar live shopping – del 3

Missa inte detta panelsamtal med Kjell & Co. ICA Brottby, BaseOfSweden och Streamify. Som tar vid efter panelsamtal 2 där Carl Jansson från MEDS och Helena Bengtson från Kicks resonerade om "rollen för influencer" och om den ledande personligheten är en i e-handlarens egen organisation, eller någon extern med en specialiserad roll som influencer eller spokesperson eller en kreatör för live shopping?

Nicholas Balint från Kjell & Co är Head of live shopping på Kjell & Co som många säger är bäst på live shopping i Sverige, Nicholas delar med sig av sin erfarenhet och framgång, Victor Rönn ICA-handlare från Brottby har snabbt byggt en digital publik på över 100.000 följare, hur kan de bli köpare via live shopping? Vad kan kosmetik och Carla von Hofsten från BaseOfSweden ge lärdom från skönhet till helt nya produktkategorier, som livsmedel? Vad kan de grundläggande byggstenarna i värdekedjan för live shopping som teknisk plattform, ge för trygghet som Johan Klitkou ger ett tekniskt perspektiv på?

Hur kan skönhet och kategorier som redan har erfarenhet av live shopping, lära andra kategorier, som t.ex. "mat" hur live shopping kan skapa framgång?


Titta på fler av våra videor

Hur kan influencers användas på ett effektivt sätt när man genomför ett Live Shopping event? Susanna Antonini på Lindex delar med sig av konkreta tips från att ha genomfört många Live Shopping event för Lindex, på olika teman och med lite olika sätt för genomförandet. Mer om Live Shopping här

Se fulllängds video här Äger du ett mindre, medelstort eller växande företag? Eller leder och ansvarar för en sådan verksamhet? Då skall du lyssna till ett antal utvalda kvalificerade rådgivare som har erfarenhet av att arbetet med tillväxt, strategier och andra vägvalsfrågor, för SME-företag. Ett viktigt val är vilken typ av externt perspektiv och i

Emma Lythell berättar om hur enkelt Live Shopping är. “Det är som TV-shop, fast i en modernare version, 2.0”. När det fungerar som bäst så blir det EN samlad företeelser, både förmedla och ta in produktkunskap, i samma tillfälle som konsumenten kan göra och avsluta ett köp. Läs mer här