Hur kan e-handel lyfta med live shopping? Webinar live shopping – del 3

Missa inte detta panelsamtal med Kjell & Co. ICA Brottby, BaseOfSweden och Streamify. Som tar vid efter panelsamtal 2 där Carl Jansson från MEDS och Helena Bengtson från Kicks resonerade om "rollen för influencer" och om den ledande personligheten är en i e-handlarens egen organisation, eller någon extern med en specialiserad roll som influencer eller spokesperson eller en kreatör för live shopping?

Nicholas Balint från Kjell & Co är Head of live shopping på Kjell & Co som många säger är bäst på live shopping i Sverige, Nicholas delar med sig av sin erfarenhet och framgång, Victor Rönn ICA-handlare från Brottby har snabbt byggt en digital publik på över 100.000 följare, hur kan de bli köpare via live shopping? Vad kan kosmetik och Carla von Hofsten från BaseOfSweden ge lärdom från skönhet till helt nya produktkategorier, som livsmedel? Vad kan de grundläggande byggstenarna i värdekedjan för live shopping som teknisk plattform, ge för trygghet som Johan Klitkou ger ett tekniskt perspektiv på?

Hur kan skönhet och kategorier som redan har erfarenhet av live shopping, lära andra kategorier, som t.ex. "mat" hur live shopping kan skapa framgång?


Titta på fler av våra videor

Lyssna till Marika Skärvik på Performance Potential. När det gäller små, medelstora och växande företags behov av externt perspektiv och i vissa delar särskild specialistkompetens, så är det i nästan alla fall klokt att ta in externa rådgivare. Men i valet av om de personerna skall ingå i en formell styrelse, eller knytas till ledning

Export är en bra möjlighet för tillväxt och expansion.  Vad säger Sture Nyberg, specialist med mer än 20 års erfarenhet av exportfrågor, om de misstag som är dyra och hur de kan undvikas? Sture och en panel kommer beröra flera delområden inom export. För i slutänden är export som tillväxtmöjlighet en så viktig aktivitet att

Emma Lythell berättar om hur enkelt Live Shopping är. “Det är som TV-shop, fast i en modernare version, 2.0”. När det fungerar som bäst så blir det EN samlad företeelser, både förmedla och ta in produktkunskap, i samma tillfälle som konsumenten kan göra och avsluta ett köp. Läs mer här