Advisory Board – Viktig Framgångsfaktor


Ta del av flera rådgivares erfarenheter från företagsutveckling och ledarskap, från roller som ägare, ledare och rådgivare. Både som del av styrelse, eller som del av Advisory Board.

 De kan berätta om vilken vägledning och externt perspektiv som gett stöd, i olika frågeställningar och i skilda skeden i företagsutveckling.

  • Datum: 15 juni 2023
  • Tid: Frukost serveras från kl. 07:50 och presentationen startar kl. 08:15
  • Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm
  • Mer information skickas ut via mail närmare tillfället.

Titta på fler av våra videor

Titta på vår live sändning

Lyssna till Marika Skärvik på Performance Potential. När det gäller små, medelstora och växande företags behov av externt perspektiv och i vissa delar särskild specialistkompetens, så är det i nästan alla fall klokt att ta in externa rådgivare. Men i valet av om de personerna skall ingå i en formell styrelse, eller knytas till ledning

Hur skall influencers användas bäst, för att driva effekter med Live Shopping? Lyssna till Maria Olsson, COO på Showroom.shopping som ger flera insikter, när en influencer är nödvändig för att nå ut, och när andra personer kan vara bättre för att förmedla varumärke, känsla och få uppmärksamhet och försäljning Läs mer om Live Shopping här