Advisory Board – Vägledning Digitalt Samtal

Äger du ett mindre, medelstort eller växande företag? Eller leder och ansvarar för en sådan verksamhet? Då skall du lyssna till ett antal utvalda kvalificerade rådgivare som har erfarenhet av att arbetet med tillväxt, strategier och andra vägvalsfrågor, för SME-företag. Ett viktigt val är vilken typ av externt perspektiv och i vilken form extern rådgivning skall ske. Satis Sen har författat böcker och medverkat på många utbildningar för styrelseledamöter, och ger sitt perspektiv. Marika Skärvik har arbetat både som Advisory Board deltagare, men också som formell styrelseledamot, och ser fördelar med de olika rollerna, mest beroende på i vilket skede som det enskilda företaget befinner sig. Anders Liling är tveksam till att engagera sig i en formell styrelse, fastän han har drivit upp en handfull företag under många år, och har en formell styrelseutbildning, istället vill Anders gärna stötta SME-företag i strategiska frågor, utveckling av affärsplanering, stötta ledningar på olika sätt, men då i rollen som Advisory Board medlem. En företagsledare som Johan Adenmark på NAB Solutions ser tydligt behov av externt perspektiv som stöd i utvecklingen av sitt företag, och väger fördelar för både formellt styrelsearbete och Advisory Board arbete. Per Möller, grundare av Provecus Affärsrådgivning, ledsagar och kommer med ett slutligt och konkret råd till SME-företag som vill ta nästa steg.


Titta på fler av våra videor

Your Academy är en Edtech molnbaserad plattform för utbildning med skolor i hela världen som användare. Your Academy ger lärare och utbildare ett verktyg för att använda och erbjuda digital utbildning och läromedel i digital form till de många som inte har full tillgång till detta i dagsläget. Plattormen ger nytta för studenter, för lärare

Anmäl dig här Provecus har utrymme för fler kvalificerade rådgivare, även om vi redan är en bred grupp av rådgivare. De vi gärna tar emot har konkret erfarenhet av att arbeta i ledande befattning, som Vd, senior specialist eller liknande. Vår nuvarande grupp täcker ett stort antal branscher, flera funktioner och specialistområden, och har varit

Arne B Andersson beskriver fördelarna med Live Shopping. Den största fördelen är att “klämma, känna och prata om produkten”, med andra ord att kunna förmedla djupare kunskap och annan bra information som gör det lättar för kunden att välja rätt. Och nöjda kunder kommer tillbaka, och nöjda kunder skickar färre varor i dyra returer. Läs