Advisory Board – Vägledning Digitalt Samtal

Äger du ett mindre, medelstort eller växande företag? Eller leder och ansvarar för en sådan verksamhet? Då skall du lyssna till ett antal utvalda kvalificerade rådgivare som har erfarenhet av att arbetet med tillväxt, strategier och andra vägvalsfrågor, för SME-företag. Ett viktigt val är vilken typ av externt perspektiv och i vilken form extern rådgivning skall ske. Satis Sen har författat böcker och medverkat på många utbildningar för styrelseledamöter, och ger sitt perspektiv. Marika Skärvik har arbetat både som Advisory Board deltagare, men också som formell styrelseledamot, och ser fördelar med de olika rollerna, mest beroende på i vilket skede som det enskilda företaget befinner sig. Anders Liling är tveksam till att engagera sig i en formell styrelse, fastän han har drivit upp en handfull företag under många år, och har en formell styrelseutbildning, istället vill Anders gärna stötta SME-företag i strategiska frågor, utveckling av affärsplanering, stötta ledningar på olika sätt, men då i rollen som Advisory Board medlem. En företagsledare som Johan Adenmark på NAB Solutions ser tydligt behov av externt perspektiv som stöd i utvecklingen av sitt företag, och väger fördelar för både formellt styrelsearbete och Advisory Board arbete. Per Möller, grundare av Provecus Affärsrådgivning, ledsagar och kommer med ett slutligt och konkret råd till SME-företag som vill ta nästa steg.


Titta på fler av våra videor

Ta detta tillfälle till att lyssna och ta del av experter som har konkret erfarenhet av export. Mattias Lindh vd för Binar Handling har en stor del exportaffärer både i Europa och i Asien, med de speciella förutsättningar som skillnader i kultur och andra avstånd ger. Anders Uttersäv har en något mindre verksamhet, men med

Välkommen till ett samtal med 8 experter som har kvalificerad erfarenhet av e-handel och “live shopping” under ledning av Provecus Affärsrådgivnings Per Möller och Andréanne Silén. Vi pratar med Susanna Antonini från Lindex, Erika Dalle från Cervera, Fredrik Hällkvist från Kjell & Co, Maria Backlund från Akademibokhandeln, samt e-handelsexperterna Arne B. Andersson, Postnord och Moon-Suck

Står du och din verksamhet inför förändring? Har du nytta av att utveckla ditt personliga ledarskap, för att med kommunikation och ledning ge verka för verklig förändring hos de människor som är dina medarbetare och kollegor?Tommy Bysell är certifierad NLP Trainer och mångårig affärsrådgivare, van vid sammanhang där förändring är extra viktig och hur förändringsledning