Advisory Board – Vägledning Digitalt Samtal

Äger du ett mindre, medelstort eller växande företag? Eller leder och ansvarar för en sådan verksamhet? Då skall du lyssna till ett antal utvalda kvalificerade rådgivare som har erfarenhet av att arbetet med tillväxt, strategier och andra vägvalsfrågor, för SME-företag. Ett viktigt val är vilken typ av externt perspektiv och i vilken form extern rådgivning skall ske. Satis Sen har författat böcker och medverkat på många utbildningar för styrelseledamöter, och ger sitt perspektiv. Marika Skärvik har arbetat både som Advisory Board deltagare, men också som formell styrelseledamot, och ser fördelar med de olika rollerna, mest beroende på i vilket skede som det enskilda företaget befinner sig. Anders Liling är tveksam till att engagera sig i en formell styrelse, fastän han har drivit upp en handfull företag under många år, och har en formell styrelseutbildning, istället vill Anders gärna stötta SME-företag i strategiska frågor, utveckling av affärsplanering, stötta ledningar på olika sätt, men då i rollen som Advisory Board medlem. En företagsledare som Johan Adenmark på NAB Solutions ser tydligt behov av externt perspektiv som stöd i utvecklingen av sitt företag, och väger fördelar för både formellt styrelsearbete och Advisory Board arbete. Per Möller, grundare av Provecus Affärsrådgivning, ledsagar och kommer med ett slutligt och konkret råd till SME-företag som vill ta nästa steg.


Titta på fler av våra videor

Missa inte detta panelsamtal med Kjell & Co. ICA Brottby, BaseOfSweden och Streamify. Som tar vid efter panelsamtal 2 där Carl Jansson från MEDS och Helena Bengtson från Kicks resonerade om “rollen för influencer” och om den ledande personligheten är en i e-handlarens egen organisation, eller någon extern med en specialiserad roll som influencer eller

Lyssna till Marika Skärvik på Performance Potential. När det gäller små, medelstora och växande företags behov av externt perspektiv och i vissa delar särskild specialistkompetens, så är det i nästan alla fall klokt att ta in externa rådgivare. Men i valet av om de personerna skall ingå i en formell styrelse, eller knytas till ledning

Missa inte att lyssna till Claes Hemberg och hans insikter om Gig-plattformar och Gig-ekonomin, som har vuxit snabbt och brett de senaste åren. Claes kan ge en tydlig bild av branschens dagsform, och tillsammans med en panel av personer ger Claes och övriga en bild av nästa skede för branschen. En särskild del är vilka