Rådgivning i vägvalsfrågor

Bas

Möte med ledning - online och på plats
Workshop
Företagsanalys
Rådgivningsmöte

 • Rådgivning
 • Snabbanalys och jämförelse av affärsfas

Rådgivningsrapport - BAS

 • Frågeställning
 • Analysbehov
 • Förslag strategi och åtgärder

Insats: (ca 3-7 dagar)

 • Marknads och företagsdata
 • Möten; fysiskt och online
 • Rådgivning/ möten
 • Kort skriftlig rapport

 > 11.900:-

Standard

Möten och avstämningar med ledning/ ägare
Workshop – 2 - 3 st
Företags- och affärsanalys
Rådgivningsmöten ca 2 st

 • Analys och erfarenhetsrådgivning
 • Verksamhets- och affärsanalys
 • Skedesbeskrivning

Rådgivningsrapport - STANDARD

 • Frågeställning
 • Analys och råd
 • Förslag strategi och åtgärder

Insats: (ca 1-2 veckor)

 • Marknads- o företags-data
 • Analys och presentation
 • Möten; fysiskt och online
 • Rådgivning/ möten
 • Rapport med åtgärder

 > 34.900:-

Special

Möten och avstämningar med ledning/ ägare
Workshop – 2-4 st
Företags- och affärsanalys
Rådgivningsmöten flertal

 • Medverkan på plats; personlig rådgivning
 • Verksamhets- och affärsanalys
 • Coachning och stöd för valda Åtgärder

Rådgivningsrapport - SPECIAL

 • Frågeställning
 • Analys och råd
 • Personlig coachning

Insats: (ca 2-4 veckor)

 • Marknadsdata / företagsanalys
 • Möten och flerfaldig närvaro
 • Coachning för valda Åtgärder

Offert vid förfrågan