Provecus Online affärsrådgivning

Rådgivning Direkt

Steg 1

Inledande möte – precisering av frågeställning

Insats:

 • Förberedelser och analys
 • Onlinemöte – ca 45 min
 • Rådgivningsrapport
 • Video / telefonmöte
 • Ifyllt förberedande formulär
 • Förberedande research
 • Samtal med checklista
 • Kort skriftlig möteskommentar
 • Förslag till nästa steg
 • Avslutad fråga
 • Fortsatt Rådgivning