Hur kan Business Coaching ge bra löpande stöd?

Vad ger Business Coaching för DigitalWell Arena ?

Program manager

Lina Svensberg
Ibland befinner du och/eller din verksamhet i situationer som kräver snabbare beslut. Det kan vara av både positiva och negativa skäl.

 • Ni har drabbats av växtvärk och måste snabbt hantera nya utmaningar
 • Av olika skäl viker lönsamheten snabbt (största kunden har "försvunnit?)
 • Ledningsgruppen fungerar dåligt, eller har drabbats av avhopp/brister som skadar verksamheten.
 • Ni står i ett vägskäl med ett strategiskt beslut som mer eller mindre kommer att förändra verksamheten i grunden.
Vid sådan tillfällen står ledning och ägare i det medelstora företaget ofta ensamma. Just då finns Advisory Board för det långsiktiga, och Business Coach för det som måste ske mera omedelbart

Vi på Provecus har hanterat ett flertal kriser genom åren och har förståelse för omedelbar handling och vikten av att fatta "rätt beslut i rätt ordning".

En kvalificerad Business Coach ger frekvent stöd:

 • Problemanalys och bollplank i ledningsfrågor
 • Taktiska överväganden och stöd för hur aktiviteter genomförs
 • Organisation och daglig ledning
 • Partnerskap och avtal
 • Korta operativa åtaganden (interim)
 • Budget, resultat och finansiering
 • Marknad och försäljning

Boka möte för mer information

Kontinuerligt stöd - löpande möten varje vecka

Några av de företag vi är stolta att samarbeta med

Program manager

Lina Svensberg

Watch video about DigitalWell Ventures

CEO & Co-founder

Johan Adenmark

Watch video about NAB Solutions

CEO & Co-founder

Sebastian Haglund El Gaidi

Watch video about Rebase Energy

Information om Business Coach - Löpande abonnemang 3-12 mån*

Uppstart samarbete - inledande workshop, enskild insats

 • Workshop i fysiskt möte på bokad plats ; ”off site”
 • Förberedelse i online-möte
 • Förberedelser; tillgång till viss dokumentation
 • Snabbanalys av marknad, verksamhet och skede
 • Genomförande av ”strukturerad workshop” med 1 - 2 rådgivare från Provecus och ledning/vd/ägare från uppdragsföretaget
 • Avslutas med beslut om fortsatt löpande stöd ( eller inte )

7.500:- 

Löpande samarbete - frekventa möten och avstämningar

 • Veckovis
 • Medverkan på veckovisa möten med ledare / ledningsgrupp
 • Vägledning och second opinion
 • Konkret resursstöd för utvalda arbetsuppgifter
 • Tillgång till  extra och särskild kompetens då  behov uppstår
 • Möjlighet till ytterligare uppgifter som ”gig”; avgränsat och snabbt
 • Löpande avtal som kan avslutas närhelst, med 3 månaders uppsägningstid

 Löpande timdebitering / fast offert

*avtal på 3 månader med löpande automatisk förlängning