Strategiskt stöd - Advisory Board Team

Löpande 3-6 mån

Löpande möten – ledning och Rådgivning; förankring, stöttning och viss dokumentation

Insats:

 • Kompetensteam om 3 Rådgivare 
 • Kontinuerliga möten/ workshops
 • Riktade analyser
 • Strategi och ledningsstöd
 • Uppstart
 • Snabbanalys av marknad, verksamhet och skede
 • Val av prioriterat åtgärdsområde(t.ex. affärsplan, verksamhetseffektivisering, kommunikationsplan etc.)
 • Kontinuerliga avstämningsmöten
 • Fördjupnings- och särskild Rådgivning vid regelbundna avstämningar
 • Slutlig överlämning vid avslut, presentation WS och rapport

54.000:-/mån

Advisory Board Team– fast tillgång till

Provecus team av Rådgivare

Löpande 3-12 mån (avtal på 3 månader med löpande automatisk förlängning

Löpande möten – ledning och Rådgivning; förankring, stöttning och viss dokumentation

Uppstart samarbete; med 4 timmars Workshop; köps för 7.000:- som enskild insats

 • Workshop i fysiskt möte på bokad plats ; ”off site”
 • Förberedelse online-möte
 • Förberedelser; tillgång till viss dokumentation
 • Snabbanalys av marknad, verksamhet och skede
 • Genomförande av ”strukturerad workshop” med 2 Rådgivare från Provecus och ledning/vd/ägare från uppdragsföretaget
 • Avslutas med beslut om fortsatt löp-ande stöd ( eller inte )
 • Inledande workshop – 1 st strukturerad med förberedelser och viss dokumentation

7.000:- / st

Löpande samarbete; ”Executive Advisor som hyrtjänst”

 • Månadsvis
 • Genomförandestöd för viss uppgift; ”optional”
 • 2 avstämnings/ ledningsgruppsmöten
 • 14 timmars insats i genomsnitt under månaden
 • Tillgång till 5 av Provecus Rådgivare löpande, matchning av frågeställning mot kompetens/Rådgivarens bkgrund
 • Möjlighet till ytterligare uppgifter som ”gig”; avgränsat och snabbt
 • Löpande avtal som kan avslutas närhelst, med 3 månaders uppsägningstid
 • Förstärkt ”ledningsgrupp att hyra” – kontinuerlig tillgång till minst 3 av Provecus Rådgivare, som prenumeration

14.900:- / mån

>