Strategiskt stöd - Advisory Board Team

Oavsett i vilken form du driver ditt bolag kommer du vid tillfällen behöva fundera igenom ett antal särskilt viktiga frågor och göra det tillsammans med andra. Det kan handla om företagets strategiska överväganden, om ekonomiska förhållanden, risk, ekonomi, tillväxt, personal, etc. Vid sådan tillfällen står ledning och ägare i det medelstora företaget ofta ensamt. Just då är det viktigt att ha ett forum - ett Advisory Board - för en konfidentiell diskussion om särskilt viktiga frågor.

 • Kompetensteam om 2 eller 3 Rådgivare
 • Kontinuerliga arbetsmöten/workshops
 • Riktade analyser
 • Strategi och ledningsstöd

Advisory Board Team

– fast tillgång till Provecus team av Rådgivare

Löpande 3-12 mån* 

*avtal på 3 månader med löpande automatisk förlängning

Löpande möten – ledning och Rådgivning; förankring, stöttning och viss dokumentation

Uppstart samarbete; med 4 timmars Workshop; som enskild insats

 • Workshop i fysiskt möte på bokad plats ; ”off site”
 • Förberedelse online-möte
 • Förberedelser; tillgång till viss dokumentation
 • Snabbanalys av marknad, verksamhet och skede
 • Genomförande av ”strukturerad workshop” med 2 Rådgivare från Provecus och ledning/vd/ägare från uppdragsföretaget
 • Avslutas med beslut om fortsatt löpande stöd ( eller inte )
 • Inledande workshop – 1 st strukturerad med förberedelser och viss dokumentation

7450 kr / rådgivare

Löpande samarbete; Kvalificerad rådgivare som del av Advisory Board Team - fast månadsarvode

 • Månadsvis
 • Genomförandestöd för viss uppgift; ”optional”
 • 2 avstämningsmöten månadsvis
 • 14 timmars insats i genomsnitt under månaden
 • Tillgång till 2-4 av Provecus Rådgivare löpande, matchning av frågeställning mot kompetens/rådgivarens bakgrund
 • Möjlighet till ytterligare uppgifter som ”gig”; avgränsat och snabbt
 • Löpande avtal som kan avslutas närhelst, med 3 månaders uppsägningstid
 • Förstärkt ”ledningsgrupp att hyra” – kontinuerlig tillgång till minst 3 av Provecus Rådgivare, som prenumeration

 14 900 kr / månad

Är du intresserad av att veta mer?

Tryck på knappen nedan för att ladda ner en komplett beskrivning av Advisory Board Team