Vart är vi på väg?

0 kommentarer

av Daniel Berglind 

September 22, 2020

När allt ställs på ända, när man inte vet vad som väntar runt hörnet och inget ser ut som det brukade göra är det lätt att agera irrationellt och kortsiktigt. Det kan vara nödvändigt för överlevnad i stunden, men när det tillfälligt stökiga verkar bli det nya normala, är det dags att kalibrera kompassen och ta ut sikte på vart man vill i det nya. Och om det faktiskt är dit man är på väg.


Alice frågar katten: Vilken väg skall jag ta?

Katten svarar: Vart är du på väg?

Alice: Det vet jag inte.

Katten: Då spelar det inte så stor roll vilken väg du väljer.

Alice i Underlandet , Lewis Carroll 1856 (fritt översatt)


Förändring i sviterna av Covid-19

Just nu, i sviterna av Covid-19, sker förändring överallt och hos alla. Både i förväntningar, förutsättningar och förmåga. Vi utvärderar och omvärderar kontinuerligt vilka vi litar på och lyssnar till. Gamla sanningar och etablerade relationer ifrågasätts. Nya beteenden utvecklas.

Var befinner du och ditt företag sig på den här förändringsresan? Hur ska ni stärka förtroendet bland befintliga och potentiella kunder? Hur ska ni bli vinnare i en värld som inte ser ut som den gjorde för bara ett halvår sedan?

Vilka frågor behöver ett snabbt svar?

Många frågor som kräver svar snabbt för att inte hamna på efterkälken just nu.

En plats att börja utvärderings-, utvecklings-, och anpassningsarbetet på är att fråga sig vad som har förändrats som påverkar er verksamhet mest. Är det saker ni kan anpassa er till eller är det till och med sånt som kan skapa konkurrensfördelar? Omvärldsanalysen är en självklar startpunkt. Men facit är inte på plats ännu. Så nu måste du känna också. Använda alla dina sinnen. Försöka skapa scenarios och välja ett som känns troligt, där ni med anpassning kan komma ut som vinnare.

Din vision är grunden för nästa innovation

Då behöver man en vision. En vision om att bli något och någon som man litar på, respekterar och kanske även beundrar. För vi människor tar inte bara intryck av släkt, vänner, politiker och kändisar. Vi formar också vår världsbild av hur företag agerar och kommunicerar.

Nu är tiden att tänka innovativt! ( Att bara sänka priset är inte innovativt;-)

Avslutande frågor

Är er affärsidé fortfarande gångbar?

Finns det i er mission tydligt stark ”reason for being”?

Är er vision fortfarande relevant?

Om den är relevant, är den fortfarande intressant, utmanande och inspirerande?

Om den är allt detta, lever och agerar ni efter den?

Om författaren

Daniel Berglind

Affärsrådgivare. Tillväxtfrågor med utgångspunkt i varumärkets position, utvecklingspotential och kommunikation

Daniel Berglind har ägnat största delen av sitt näringsliv åt att bygga starka och livskraftiga varumärken. Dels som VD och strateg genom att starta och driva ett antal reklambyråer och dels som chef på en av de stora svenska bankerna, med ansvar för säljsupport, marknadsföring, BI och CRM
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick