Varför är HR viktigt för små och medelstora företag?

0 kommentarer

av Lotta Asplund 

January 7, 2021

Alla anställda kan utvecklas, synas och trivas - oavsett storlek på företag

HR funktionen är mycket viktig för de små och medelstora företagen då de är mer sårbara än de större företagen. Ett mindre företag har inte de ekonomiska och personella möjligheterna som ett större företag har för att ha en egen HR funktion

De flesta mindre företagen prioriterar att lägga all fokus på det operativa arbetet och hinner då inte med att hantera HR frågor. Oftast är det att tiden eller ekonomin som inte räcker till för att hantera löpande ärenden och speciella behov inom HR. Men det är ingen skillnad på medarbetarna som är anställda inom små och medelstora företag, alla vill utvecklas, synas och trivas.

Att inte vårda humankapitalet kan bli tids- och kostnadskrävande.

Vad menar vi med humankapitalet?

Humankapitalet har en ekonomisk betydelse och är det ekonomiska värdet som medarbetaren tillför verksamheten genom sin arbetsinsats, kompetensutveckling, personlighet,/social kompetens,  lojalitet samt hälsa och friskvård. 

Många förknippar hållbarhet endast med klimatfrågan men den sociala delen är lika viktig och handlar om jämlikhet och jämställdhet som då är kopplat till hur medarbetaren mår och får ihop sitt livspusslet med jobb, familj och förverkligande.

Varför är medarbetaren företagets viktigaste tillgång?

Vad blir vinsten med ett aktivt HR-arbete?

De viktigaste resurserna utgörs inte enbart av materiella resurser, utan även av immateriella sådana. Ett företags konkurrenskraft är till stor del beroende av humankapitalet. Även för ett land som helhet är humankapitalet mycket viktigt. Om man vill överleva på en konkurrensutsatt marknad måste man växa. När man skapar hållbar tillväxt gagnar det kunder, medarbetare och investerare på en och samma gång. Företagets två viktigaste immateriella tillgångar är kunderna och medarbetarna och relationen mellan företaget och dessa två intressentgrupper är vad som skapar värde och genererar vinst.

De mindre bolagen har mycket att vinna på ett aktivt och strukturerat HR-arbete som leder till ökad trivsel, minskad sjukfrånvaro och en snabbare rehabilitering. Medarbetarna mår och trivs bättre och presterar då bättre som leder till högre intäkter. Chefen är oftast den främsta anledningen till hur man ser på sitt jobb. Ett sammansvetsat team som trivs med det dom gör och som presterar på hög nivå är något som alla företagare önskar!.

Det är viktigt att arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla dina medarbetare. Detta för att de inte ska lockas av erbjudanden från andra konkurrerande arbetsgivare.

En bra chef leder genom att agera och har tänkt igenom vilka spår hen vill lämna efter sig. Det skapar en kultur där de anställda försöker efterlikna chefen och bygger förtroende och respekt,

Fler frågor och svar om HR i mindre och medelstora företag

Provecus har rådgivare som kan bistå med rätt kompetens för att fastställa och tillgodose behoven inom humankapitalet genom att stötta igenom hela processen. Tar fram kundanpassade tids och kostnadseffektiva processer för att anställa, rekrytera utveckla behålla samt avveckla rätt medarbetare på ett så effektivt sätt som möjligt.

Om författaren

Lotta Asplund

Kvalificerad rådgivare - HR, Coachning, IT-management.
Lotta har en mångårig erfarenhet från IT-Management branschen i olika ledande roller inom främst offentlig sektor. Ledarskap, HR, Coachning har varit en röd tråd genom hela karriären. Hon har en har en djup kompetens inom inom, HR området, individ och organisationsutveckling/förändring i en kombination med en bred kunskap kring arbetsmarknaden såväl det akademiska utbildningsväsendet, som den offentliga, kommunala och privata sektorn. Gör uppdrag inom, HR området, individ och organisationsutveckling/förändring samt startup´s och starta eget. Har lång erfarenhet att såväl operativt som strategiskt

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick