Vad händer med affärsplanen vid förvärv ?

0 kommentarer

av Provecus 

October 12, 2020

Det stora arbetet när det gäller både stora och mindre förvärv, kommer oftast efter en affär har blivit slutförd. Det hårda arbetet innan och under arbetet med en avyttring, sammanslagning eller förvärv, måste följas av ett noggrant genomförande av sammanvävningen av verksamheterna till en ny gemensam.

Hur ska vi hantera nya förutsättningar efter bolagssammanslagning ?

En bolagssammanslagning bör hanteras som verksamhetskritisk förändring, även om den är internt initierad.  Och den får effekter för den affärsplan som finns. Trots att tidigare relevanta affärsplaner funnits på plats är det oftast nödvändigt att skapa en helt ny affärsplan för den nya sammanslagna verksamheten. Naturligtvis gäller samma förutsättningar för ett lyckat affärsplanearbete som vid externa marknadsförändringar, men en sammanslagning av skilda organisationer kräver dessutom en hög grad av lyhördhet och objektivitet, samtidigt som tydlighet är helt centralt.

Den största vinsten är att snabbt ta bort "vi och dom"

För att snabbt arbeta bort ”vi och dem”-mentalitet är det viktigt att snabbt sätta den nya organisationen på plats, och därefter arbeta för att finslipa processerna genom aktiv dialog med medarbetarna. Det rekommenderas starkt att etablera ett ”neutralt” Integrations-kontor som säkerställer att skapandet av en ny helhet går framåt enligt plan, genom tvärfunktionellt arbete i organisationen, samtidigt som flertalet medarbetare arbetar i ”den dagliga driften ”, med målsättning att gradvis göra detta enligt det nya företagets affärsplan.

Om författaren

Provecus

Provecus Affärsrådgivning Online - Ger stöd till ledning och ägare med att ta fram planer och se till att planer genomförs.

Snabbt, enkelt och säkert.

Vi matchar rätt kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper med de behov som medelstora och mindre växande företag har från tid till annan.

Renodlad rådgivning, baserad på mångårig erfarenhet från skilda situationer. Det är därför vi kallar oss rådgivare och inte konsulter.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick