Undvik att misslyckas med din start-up

0 kommentarer

av Anders Liling 

April 14, 2021

 Fail fast - provtryck dina idéer tidigt

Jag kom själv först i kontakt med begreppet inom mjukvaruutveckling, men har med tiden insett hur det egentligen passar ännu bättre på affärsutveckling för entreprenörer.

I grunden handlar det om att tidig, och löpande, provtrycka dina idéer. Både internt och externt. Internt handlar det om att lyssna på både medarbetare och styrelse men även, i förekommande fall, på dina mjukvaruutvecklare. Externt innebär det att tidigt träffa kunder och prospects för att prova dina argument och din produkt. Om de inte är intresserade är du på fel väg...

Betyder "fail" misslyckas?

Ansatsen med "fail fast" innebär med andra ord att du kanske måste ta död på din nuvarande affärsplan och tänka om, och är det den status som gäller är det ingen mening med att vänta.

Det "fail fast" enligt min mening bidrar mest med är att ta bort dramatiken or ordet misslyckande (Failure). Det ligger i vår natur att inte ha, eller få, fel. Det medför att vi inte sällan fortsätter att stånga huvudet i väggen trotts tydliga signaler om att vi är på fel väg. Einstein lär ha sagt "Man är en idiot om man gör exakt samma sak flera gånger och väntar sig ett annat resultat" (se där, han uppfann även "fail fast"). Man kan se metodiken som ett effektivt sätt att undvika "sunk cost", jag hittar inte någon bra svensk översättning så vi får nöja oss med det.

Metoden "fail fast"

Vilka är riskerna?

Metoden passar som hand i handske för ett bolag i tidig fas.

Det kostar inte på organisation, strukturer, policys etc att inse att man är på fel väg och måste byta kompassriktning. Förändringen (förbättringen!) går dessutom att genomföra snabbt. Rätt använt är metoden ett av dina viktigaste vapen i kampen mot dina konkurrenter som kommer att vara långsamma i responsen när marknadsförutsättningarna ändras. När ni växer har ni skapat en kultur att ifrågasätta och vara agila, en konkurrensfördel som aldrig kan underskattas. Dessutom skapar den en medarbetarmiljö där man inte är rädd för att "göra fel". Signaler om att man är på fel väg kommer att komma tidigt från organisationen.

Finns det några risker då?

Givetvis står den i motsats till den envishet som ofta präglar en bra entreprenör. Man hade ju en ide som skulle förändra världen och nu verkar den vara fel! Så det finns risker att "kasta ut babyn med badvattnet". Det slutliga och bästa testet för din idé är ändå kundmötet. Så om du börjar tvivla och inte är säker på om du är på fel, eller rätt, väg. Prata med dina kunder eller prospects. Efter det brukar beslutet vara ganska enkelt.

Lämna din mail i formuläret nedan så skickar vi den kompletta rapporten

Om författaren

Anders Liling

Anders har spenderat många år i IT-branschen. Senaste 14 åren som VD. Styrka och intresse inom strategier och affärsplaner för startups och tillväxtföretag. Att skapa en effektiv organisation och löpande utvärdera densamma är avgörande för ett bolag i stark tillväxt eller motgång. Att få rollerna mellan ägare, styrelse och ledning att fungera optimalt baserat på lagd strategi ligger honom varmt om hjärtat. Anders är certifierad hos Styrelseakademien avseende “Styrelseledamot noterade bolag”.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick