4. Det här är din Special Advisor


"Varje rådgivare har sina unika erfarenheter, ditt företag har särskilda behov. Vi matchar till den bästa lösningen"

Special Advisor

Varje av Provecus Rådgivare har unika erfarenheter och specialområden, utöver att alla har många års konkret erfarenhet från ledande positioner i näringslivet.


Många gånger är det speciella frågor som bäst och enklast löses av de personer som redan gjort samma sak tidigare. Då ser vi till att det blir en perfekt matchning.

  • Skräddarsydd insats, med rätt person 
  • Löpande uppdrag under kortare eller längre tid, som rådgivare på deltid/projekt

Här hittar du särskilt utvalda personer med mångårig näringslivserfarenhet som matchar ditt uppdrag. Våra erfarna rådgivare från Provecus har bidragit i strategiska processer och medverkar i att göra upp planer och ser till att planer genomförs - Snabbt, Enkelt och Säkert.

Provecus Affärsrådgivning - Specialisten på Advisory Board och Rådgivning för SME-företag.

Vi ger stöd till ledning och ägare med att lösa konkreta frågor som företag ställs inför utanför vardagen, och ser till att planer genomförs. Snabbt, enkelt och säkert.

Vår rådgivning bygger på att kombinera erfarenhet med dagsaktuell kunskap.

Vi tror på kombinationen av många års kvalificerad erfarenhet från näringslivet, och faktisk kunskap inom olika verksamheter. När erfarenhet kombineras med kunskap  blir det vinnande kompetens. Kompetens som lyfter företag till den nästa nivå som verksamheten vill uppnå, eller lyfter den över tillfälliga svårigheter, och löser vissa särskilda vägvalsfrågor.

Provecus ger stöd i strategiska frågor som vägval och andra händelser utanför ett företags dagliga och löpande verksamhet. Vi fokuserar på rådgivning som organisationen själv kan genomföra. Ofta märker vi att nya ögon ser lösningar som verksamheten har missat. Lösningar som kräver relativt liten insats för att göra stor skillnad.

Provecus andra "paket"

Vi erbjuder affärsrådgivning med olika nivåer och inriktning. För att kunna föreslå och stötta med rätt insats och matcha med rätt rådgivare, börjar vi alla insatser med ett ”Diagnossamtal”, om det sedan blir ett uppdrag, definieras detta inom de ”paket” som finns:

2. Advisory Board

En rådgivande grupp som sammansätts efter behov, av erfarenhet och kompetens. Lämpligt bollplank till en ägare, styrelse eller en avdelning. Under kortare eller längre tid.


Läs mer på länken:

3. Advisory Boost

En 24 timmars brainstorming med 2-3 rådgivare, ingen fråga är för stor eller liten. Vi, tillsammans med Er analyserar frågan och tillsammans hittar vi riktlinjer för fortsatt verksamhet.


Läs mer på länken:

1. Advisory Support

En stödrådgivare till en person, en grupp eller ett projekt under överenskommen tid. Kan vara en mentor till en VD, eller implementering av ett HR system eller även varumärkes aktiviteter..


Läs mer på länken: