Sortiment & lönsamhet

0 kommentarer

av Anni Blomster 

March 22, 2022

Hur blir ditt sortiment lönsamt?

Vilken kund skall du sälja till?

Sortimentet utgör kärnan i varje företag. Utan ett relevant sortiment attraherar man inte tillräckligt många kunder. Det spelar ingen roll hur god service man har eller om man ligger i front-line med innovativa digitala funktioner. Är produkterna inte de rätta riskerar ändå affären att falla platt i slutändan. Med rätt systematik kan man bygga ett sortiment som stöttar den strategiska inriktningen samtidigt som man får ett bra handfast verktyg och säkerställer att alla jobbar på samma sätt.

Lönsamt sortiment i e-handel

En sortimentsmatris sätter ramarna för sortimentet. Matrisen hjälper till att få en överblick över hela sortimentet, inom vilka segment man vill verka, inom vilket område man har för många likvärdiga produkter och inom vilka områden det finns luckor och brister. Mot bakgrund av det kan sedan produkter skalas bort eller läggas till för att få bättre balans, öka träffsäkerheten i målgruppen och därmed också en bättre lönsamhet. En enkel matris kan se ut som nedan.

Sortimentsmatrisen ger överblick

Med en sortimentsmatris kan produkter med goda marginaler och de som behövs av andra skäl balanseras, och täcker de kunder som man vill nå, i bästa fall i linje med bra formulerad plattform för varumärket.

Galgproblematiken är en utmaning för lönsamheten

För många fackhandlare gäller att ha samma vara i många versioner, i olika färger, storlekar, och när det gäller kläder, i olika passform. 

Det är vanligt att vissa färger, smaker eller storlekar träffar helt rätt och köps till fullt pris och snabbt, samtidigt som udda storlekar och färger riskerar att bli hyllvärmare och behöver säljas ut till starka rabatter, och dåliga eller negativa marginaler. 

En viktig del av sortimentsstrategin är att planera för detta och undvika negativ lönsamhet på vissa delar av sortimentet.

Fyra tydliga steg för en användbar sortimentsstrategi

1. Definiera

Här sätts ramarna för sortimentserbjudandet till kunden. Definierar t ex inom vilka varugrupper, stilar och prissegment man vill verka.

2. Analysera

I analysfasen genomlyses hela sortimentet, antal artiklar inom varje segment, omsättning och lönsamhet.

3. Besluta

Parallellt med analysfasen tas beslut om vilka artiklar som skall fasas ut samt inom vilka segment luckor har utkristalliserats.

4. Verkställa

Verkställandefasen leder till utfasning av produkter samtidigt som sourcing påbörjas för att fylla de identifierade luckorna.

Vill du lära dig mer om hur sortiment driver lönsamhet?

Vi på Provecus kan hjälpa dig med flera av de viktigaste grundfrågorna inom detaljhandel och e-handel, med den konkreta erfarenhet som flera av våra rådgivare har. När ni funderar på att öppna en obemannad butik så finns det många överväganden som behöver göras. Inte minst utifrån vilken budget som finns tillgänglig.


Vi har stor erfarenhet av att bygga lönsamma sortiment, i flera fall i en turn-around situation. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

Om författaren

Anni Blomster

Anni har en roll som affärsutvecklare och ledarstöd primärt inom retail och e-handel. Hon är en passionerad strategisk och operativ förändringsledare som skapar engagemang och resultat. Hennes erfarenhet från ledande roller i fyra ”Turn-Around-bolag” inom nordisk, holländsk och polsk detaljhandeln.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick