Saknar ni tydlighet i er affärsstrategi?

0 kommentarer

av Gabriella Ödman 

March 20, 2023

”Strategi är mer än handlingsplaner”

Vad särskiljer en strategi som gör skillnad?

Nästan alla företag har en affärsstrategi, men för många är den inte så tydlig och med så konkreta konsekvenser, att den gör verklig nytta.

Kunskapen om verksamheten är alltid hög, men utrymmet för strategiskt arbete är inte lika hög på många företag. Det gäller även högre upp i organisationerna; i ledningsgrupper, på VD-nivå och inte minst i styrelser.

Läs hela artikeln om hur ni kan förbättra tydlighet och effekter från en bra affärsstrategi via länken nedan:

Strategi är mer är handlingsplaner

Strategiskt arbete reduceras ofta till operativa diskussioner och handlings-planer.

Att ha handlingsplaner är inte dåligt, absolut inte, men de måste basera sig på affärsmässiga beslut, långsiktiga mål och en strategisk grund.

Vad är strategi och varför är den viktig?

Strategi handlar om att särskilja och positionera ett företag eller organisation på marknaden i förhållande till konkurrenterna.

Alla organisationer har konkurrenter som tävlar om kunder, personal, resurser och uppmärksamhet i media. Det är den strategiska positionen som kunderna uppfattar som blir grunden för deras val.

”Företags image och värderingar blir allt viktigare”

Strategi är viktigt för att den:

1. Utgör den röda tråden för alla beslut

2. Skapar värde och konkurrensfördelar

3. Skapar en gemensam spelplan i organisationen

Det finns flera olika modeller för strategiprocesser men i stort sett består den av dessa steg.


  • Man utgår ifrån företagets affärsidé, analyserar omvärlden och de interna förutsättningarna, som tillsammans skapar grunden för målformuleringen.
  • Därefter börjar man arbeta med själva strategiplaneringen.
  • Det är inte förrän den är satt som man skall börja planera vad som konkret behöver göras.
  • Sist men inte minst är det viktigt att avsätta tid för implementering i organisationen.

Provecus ger stöd i affärsstrategisk utveckling

Provecus rådgivare kan hjälpa till att strukturera och leda arbetet med strategisk planering, genom externt stöd och oberoende perspektiv. Provecus förmedlar kvalificerade och erfarna rådgivare för uppdrag i strategiska frågor för medelstora, växande och tidiga företag.

Provecus förmedlar kvalificerade och erfarna rådgivare för uppdrag i strategiska frågor för medelstora, växande och tidiga företag

Fyll i din mail nedan så sänder vi den kompletta artikeln

Om författaren

Gabriella Ödman

Senior rådgivare, affärsutveckling, strategi, kommunikation. Gabriella är en helhetsseende affärsstrateg med stort intresse för affärsutveckling. Hon har gedigen erfarenhet av ”corporate” varumärkesuppbyggnad, positionering, business management, framtidsdriven affärsutveckling, affärsmodeller, förändringsprojekt och implementering. Gabriella arbetar som rådgivare och affärskonsult och som styrelseledamot med strategiskt fokus.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick