Torbjörn Svensson

Kvalificerad affärsrådgivare, ledningsstöd, organisationsutveckling

93%
TORBJÖRN SVENSSON

Torbjörn har breda erfarenheter från ledarroller i olika organisationsmiljöer (privat, stat och kommun). Torbjörn är civilekonom och började som controller och ekonomichef. Intresset för ledning och verksamhetsutveckling ledde till nya chefsroller, som affärsområdeschef i ett börsnoterat tillväxtföretag och i roller med ansvar för genomgripande förändring.

Efter 18 år i olika chefsroller växlade Torbjörn till en roll som organisationskonsult, vilket han nu har arbetat med i 13 år. Som organisationskonsult har han arbetat kunders behov av stöd i otaliga verksamhets-, organisations- och ledarutmaningar. De senaste sju åren har Torbjörn även varit VD för det medarbetarägda konsultföretaget med ett 10-tal anställda.

Utbildning

 • Omfattande konsultträning, bl.a. instruktör i utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap
 • Ekonomie magister i internationell ekonomi, Södertörns Högskola, 1 år (2004)
 • Civilekonom, Stockholms universitet (1990)

Arbetslivserfarenhet

 • VD och organisationskonsult, Provins fem AB (2010-2022)
 • Administrativ chef, Södertälje kommun (2005-2007)
 • Affärsområdeschef, Observer Sverige AB (1999-2003))

Bred erfarenhet, från olika ledarroller, sammanhang och utmaningar. Van att driva strukturerade utvecklingsprocesser. Erfarenhet av strategisk affärsplanering. Förmåga att skapa involvering och engagemang.

91%


Analytisk, klok, pedagogisk, kommunikativ, ifrågasätter det invanda, bidrar med kreativitet, har ett uppskattande förhållningssätt, vill ta vara på potential. Förmåga till perspektivförståelse.

91%


Erfarenheter från privat, kommunal och statlig verksamhet. Erfarenhet av både verksamhetsledning och administrativa processer, i både stora och små organisationer. Kunskaper om konsultförsäljning, ramavtal, omvärldsbevakning m.m.

92%


Situationer

 1. 1
  Som VD leda ett mindre, medarbetarägt konsultbolag i olika roller; som arbetsgivare, konsultkollega och delägare.
 2. 2
  Designa och leda organisationsövergripande förändringsprocesser, där utveckling sker synkroniserat i hela organisationen.
 3. 3
  Utveckla toppledningsgrupper, för att aktivt kunna leda verksamhet och strategisk utveckling.
 4. 4
  I rollen som processkonsult agera konkret stöd till ledare som vill utveckla både sig själva och sin organisation.