Tack för din fråga

Den bakgrundsprofil du söker finns just nu inte tillgänglig inom Provecus grupp av rådgivare.

Vi kan ändå många gånger hjälpa dig med kontakt till en person med den bakgrund i vårt bredare nätverk. Rådgivare som från tid till annan har andra uppdrag men som ändå kan välja att delta i vissa avgränsade uppdrag.

Ta kontakt för ett kort videomöte så kan vi få reda på dina behov och se om det finns en rådgivare som har tid och som har lämplig erfarenhet

Fyll i formulär

>