Sture Nyberg

Kvalificerad rådgivare - Export och internationalisering

92%
KUNSKAPER

Sture har mångårig och omfattande erfarenhet av att bygga internationella affärer. Han har mer än 12 års erfarenhet som konsult, föreläsare, affärsutvecklare, projektledare och coach mot företag som vill växa internationellt. Sture har ett genuin passion i att tillsammans med företagen bygga upp en robust och hållbar plan för ett operativt genomförande. Med sin klarsynthet och kommunikativa förmåga så bygger han upp ett förtroende och framgång som smittar av sig vilket ofta leder till flera möjligheter. Uppdragen rör sig om mindre, medelstora till större företag som har ett starkt fokus på internationell tillväxt. Marknaderna har främst varit förutom i Sverige, i Europa, Asien samt USA.

Utbildning

 • Maskinteknisk examen samt marknadsekonomisk utbildning på IHM.
 • Flera vidareutbildningar inom försäljning, internationell handel, juridik, handelsrätt, konsumentlagstiftning, förhandlingsteknik, ledarskap

Arbetslivserfarenhet

 • Swedexport AB 2009 - Egen konsultverksamhet, Internationell affärsutveckling
 • Fortum Markets AB, 1999-2009 - Affärsansvarig, VD, VP Private Customers. 4 länder 1,4 miljoner kunder
 • Leine & Linde AB - 8 år - Marknadschef, affärsutvecklare inkluderat affärsansvar för 17 internationella marknader

Referenser

" Stures förmåga att se möjligheter och hans kunskaper har gett framgång inom flera branscher med helt olika förutsättningar

Partner, Konsultverksamhet med inriktning på export

Hög energi och stort genomslag som ledare och specialist

92%


Är alltid i ett konstant lärande. Drivande, pedagogisk och kommunikativ

79%


Export och internationalisering

84%


Situationer

 1. 1
  Större omvandling av  traditionell företagsverksamhet i 4 länder som möttes av en ny verklighet i en avreglerad värld. Omfattade ett 70-tal medarbetare med allt från erbjudanden till att kartlägga och effektivisera affärsprocessen. Utfallet blev mycket gott med resultat som verksamheten inte hade uppnått tidigare
 2. 2
  Strukturera om en försäljningsavdelning bestående av 8 personer, definiera en helt ny produktgeneration samt effektivisera hela försäljnings- och marknadsföringsprocessen. Innefattande distributörer på 17 marknader och ett par dotterbolag. 
 3. 3
  Drivit och utvecklat ett gediget koncept för internationell affärsutveckling för mindre till medelstora företag med kunder i Sverige, Europa samt Asien.
>