Senior rådgivare till företag

86%
Ole Arvesen

Ole's passion är att med stor lyhördhet förstå kunders situation och i nära samarbete hjälpa dem att lyckas med sina utmaningar. Till skillnad från att jaga konsultarvoden. Ole har lång operativ erfarenhet från företag inom IT, konsulting, outsourcing, verkstad, resor och finans. Spetskunskap inom Systemupphandlingar (se. www.systemupphandling.se), Digital Transformation, GDPR och Business Intelligence.

Utbildning

 • Civilekonom - Uppsala Universitet och University of Manchester
 • Certifiering i Digital Transformation Framework – DigJourney
 • Flera företagsspecifika utbildningar inom främst ledarskap och försäljning

Arbetslivserfarenhet

 • Rådgivare/managementkonsult (KPMG, EquaTerra, Eskadern och Mind & Space)
 • VD SAS Institute – IT/programvaror
 • VD Fastighetssystem – IT/programvaror

Referenser

Enastående förmåga att leda och leverera komplexa uppdrag i tid, med kvalitet och på budget

CFO på ledande företag inom hälsovård

Ledde och genomförde komplicerade systemupphandlingar och säkerställde val av rätt långsiktiga partners och systemlösningar

Head of Business Processes på ledande nordiskt försäkringsbolag

Med envishet och målinriktning levererade Ole stort mervärde för vår koncern både på operativ- och styrelsenivå

Koncernchef på Sveriges största contact center

God vana vid att driva parallella projekt; inom givna resurs- och tidsramar

85%


Lyhörd och inspiratör för organisationer med många medarbetare

82%


Konkreta erfarenheter av operativverksamhet; systemupphandling; digitaltransformation; GDPR; businessintelligence

82%


Situationer

 1. 1
  Som vd i bolag som utvecklade och levererade affärssystem var jag del i ett team som genomförde en ny strategi, förändrade ledningsarbetet och byggde en ny kundorienterad organisation. Från 20 till 55 mkr under tre år.
 2. 2
  Som nordisk försäljningschef i globalt ledande bolag inom koncernkonsolidering och ledningsinformation genomfördes ny försäljnings- och marknadsstrategi som resulterade i en tredubbling av omsättningen på tre år.
 3. 3
  Som VD för Sveriges ledande contact center inom försäljning införde vi en ny strategi, utvecklade och förbättrade affärsprocesser, ersatte ledningsgrupp, skapade en ny kund- och försäljningsfokuserad organisation, introducerade ett värdebaserat ledarskap

Tvåvägsmentor

Systemvetare, Utvecklingschef, man 27 år
Fokus; "behålla eftertraktade utvecklare i högkonjunktur"