Mats Svanberg

Rådgivare tillverkande industri och internationalisering

89%
Mats Svanberg

Mats har arbetat inom svensk internationell industri under sitt yrkesliv. Han har lång erfarenhet av tillväxtfrågor från både lednings och entreprenörsperspektiv. I många fall har även förvärv, både inom Sverige och internationellt, varit en central del av tillväxtperspektivet.

Utbildning

 • London Business School
 • CAL Tech California
 • Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • SKF Group 1986 – 2014, Ledningsroller
 • HP Tronic Group 2014 – 2017, VD och Koncernchef
 • Mats Svanberg AB 2017 – idag, Konsult inom tillverkande industri

Referenser

"Mats är ihärdig och håller tydliga mål i sikt under lång tid"

VD, Internationell Koncern

"Många gånger är det enkla lösningar som prioriteras för tydliga resultat"

VD, Större ägarlett företag i Sverige

"Han är inte rädd för att ta hårda diskussioner, när det behövs, både i egna organisationen och i relation till affärskontakter"

CEO, Sverige

Effektiv i att hantera stora uppgifter på kort tid, utan att förbise viktiga detaljer

91%


Stor förmåga till helhetssyn och förståelse för vilka detaljer som är särskilt viktiga.

91%


Mer extrovert än introvert. 

God pedagog med empatisk ansats, utan att för den skull vara otydlig i kravställande i de situationer där det krävs. Social och uppskattad som positiv ledare och medarbetare.

94%


Situationer

 1. 1
  Etablerat fabriker och försäljning i Europa, Asien och USA.
 2. 2
  Förvärvat företag som del av större och snabb expansion, inklusive kapitalanskaffning för expansion
 3. 3
  Implementerat offensiva tillväxtstrategier. Fördubblat omsättning på tre till fem år

Tvåvägsmentor

Kvinna, 21, under utbildning, juridik

Fokus digitala verktyg för juridiska tjänster

>