Lotta Asplund

Kvalificerad rådgivare - HR, Coachning,  IT-management

86%
lotta asplund

Lotta har en mångårig erfarenhet från IT-Management branschen i olika ledande roller inom främst offentlig sektor. Ledarskap, HR, Coachning har varit en röd tråd genom hela karriären. Hon har en har en djup kompetens inom inom, HR området, individ och organisationsutveckling/förändring i en kombination med en bred kunskap kring arbetsmarknaden såväl det akademiska utbildningsväsendet, som den offentliga, kommunala och privata sektorn. Gör uppdrag inom, HR området, individ och organisationsutveckling/förändring samt startup´s och starta eget. Har lång erfarenhet att såväl operativt som strategiskt

Utbildning

 • 1994-1996, Stockholms Universitet och KTH /Systemvetenskap med HR/Marknad och kommunikations inriktning.
 • 2019, Diplomerad Rådgivare / Svenska Jobs and Societys, Stockholm
 • 2013, Mindset, /Affärsmannaskap för chefer
 • 2011-2012 Certifierad Ledare/ Coach/Mentor / Capgemini Globalt
  Certifierad Coach/Mentor samt Senior Ledare med personalansvar First Line Leader Program, ettårig nordisk ledarskapsutbildning.
 • Certifiering i Digital Transformation Framework – DigJourney
 • Flera företagsspecifika utbildningar inom främst ledarskap och försäljning

Arbetslivserfarenhet

 • 2017 – FF, VD, Certifierad, Rådgivare/Coach/Ledare / Senior HR Rekryteringskonsult Digital Star Management AB
 • 2017– 18, Enhetschef, Ledarskapscoach / HR Ansvarig Entreprenörsföretag 
 • 2006– 2017, Teamchef, Ledarskaps/Jobbcoach / HR Capgemini Sverige AB
 • 2005– 2015, HR / Rekryteringsansvarig inom Offentligsektor Capgemini AB
 • VD SAS Institute – IT/programvaror

Referenser

Att anlita Lotta som coach innebär att få ett lyssnande bollplank med mycket god förmåga att stötta med struktur och prioriteringar. Lotta har utöver sin erfarenhet inom ledarskap och organisation många verktyg att använda och i allt hon gör kommunicerar hon rakt och tydligt.

Global Sales Direktor - affärsområde LifeScience

Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Lotta under min tid på Capgemini där hon var min chef, hon har också hjälpt mig med coachning efter att jag slutat på Capgemini. Lotta är en medmänsklig och tydlig ledare, nyfiken i sitt coachande och gör sitt yttersta för att hitta vad just du brinner för. 

Business & Technology Integration Consultant -Affärsområde - Public

God vana vid att driva parallella projekt; inom givna resurs- och tidsramar

85%


HR rekrytering, förändringsledning, individ- och organisationsutveckling, IT-Management

82%


Drivande med fokus på att utveckla kostnads och tidseffektiva förändringsprocesser inom främst HR området.

82%


Situationer

 1. 1
  Uppbyggnad av ett helt nytt koncept för ett kontorshotell för företagare och entreprenörer.
 2. 2
  Medverkat i olika start-ups av ett mindre konsultföretag inom olika branscher, hanterade alla frågor gällande att starta eget, före, under och efter företagsstart.

Tvåvägsmentor

Civilingenjör, från KTH, IT/Management konsult, Kvinna 32 år
Fokus diskussion, Molntjänster

Civilingenjör, från LiU, IT/Management konsult, man 25 år
Fokus diskussion, Digitala trender

Ekonom, från Umeå universitet, IT-konsult, kvinna 28 år
Fokus diskussion, Reverse Mentoring

>