Jan Björklund

Senior rådgivare – utveckling av affär, organisation, strategi & team

93%
JAN BJÖRKLUND

Jan Björklund har mångårig VD-erfarenhet från SME-företag inom stål-, tillverknings-, fordons- och materialindustri. Stort fokus på försäljning, relationsbyggande liksom utveckling, omstrukturering och professionalisering av verksamheten inklusive uppbyggnad av ny organisation.

Sedan millennieskiftet har vi genomgått minst fem världskriser varför mycket också handlat om ett agilt ledarskap, anpassat efter en föränderlig värld med ständiga nya utmaningar.

Utbildning

 • Kungliga Tekniska Högskolan – M Sc i Metallurgi & Materialvetenskap
 • Handelshögskolan – Ekonomi & företagsledning
 • Styrelseakademien – Certifierad Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet

 • Scandinvent – CEO (2018-2021)
 • EMS Group – CEO (2015-2016)
 • ASK Chemicals Scandinavia – CEO (2006-2015)
 • Wikman & Malmkjell – VD (2001-2006))

Referenser

"Jan is a disciplined and ambitious person with great sense of humor. His extraordinary analytical capacity was of great importance for our success in the project. Jan is very successful in his business, and it is always fun to meet him."

Ekonomidirektör i större organisation

"Han lyckades på kort tid sätta sig in i en komplicerad affärsstruktur och hjälpte oss  att växa dubbelt så mycket som marknaden i övrigt”

Styrelseordförande, medelstort handelsföretag

"Jan lyckades på kort tid strukturera, organisera och professionalisera en tidigare familjeägd verksamhet mot tillväxt och lönsamhet genom engagerad och motiverad personal”

Ägare till medelstort företag

Erfaren företagsledare med stort fokus på försäljning, förändringsledning & organisationsutveckling.

94%


Empatisk coachande ledare, ledningsfrågor, utveckla och professionalisera verksamhet, affärsplan & säljutveckling, processutveckling & digitalisering

92%


Strategisk förmåga. utan att förbise viktiga detaljer. En kunskap som kan härledas till erfarenheter ledande roller i större organisationer

92%


Situationer

 1. 1
  Utveckling, omstrukturering och professionalisering av tidigare familjeägd verksamhet inklusive uppbyggnad av helt ny organisation.Införande av nya processer och rutiner, effektivisering och ökning av produktionskapaciteten.
 2. 2
  Framtagning av ny strategisk affärsplan samt ny marknadsplan och profil.
 3. 3
  Ökning av omsättningen på konkurrensutsatt marknad med 50% på 18 månader med ökad lönsamhet.

Två-vägs-mentor 

Bergsingenjör KTH, verksamhetsutvecklare, man (25)

Fokus; karriär & utvecklingsmöjligheter