Igor Lazic

Kvalificerad affärsrådgivare, försäljning och internationalisering

91%
IGOR LAZIC

Igor  är en resultatdriven konsult med över 35 års erfarenhet inom teknik, försäljning och marknadsföring. Han har haft C-befattningar de senaste 15 åren, har drivit egna företag och har varit anställd i större organisationer i chefsbefattningar. Baserat på hans yrkeserfarenhet och färdigheter, kan Igor tillhandahålla konsulttjänster inom områden som HR, Management och Ledarskap. Dessutom, med tanke på sin bakgrund i att äga och driva sina egna företag, kan han erbjuda värdefulla insikter och råd till andra entreprenörer eller småföretagare. Har varit yrkesverksam inom Headhunting med ca 250 rekryteringar.

Med sin kunskap om människor och HR-relaterade frågor, teknisk orientering, ekonomiskt sinne för lönsamhet och starka ledarskapsförmåga är han en utmärkt konsult som kan hjälpa företag att nå sina mål.

Utbildning

 • Solution based coaching of Account managers
 • Executive leadership Mercuri International
 • Management by objectives
 • Executive leadership Mercuri International - Team building
 • Tekniskt Gymnasium

Arbetslivserfarenhet

 • Yrkesverksam I 35 år inom Teknik, Försäljning, Marknadsföring samt HR
 • Innehaft C-nivåposition senaste 15 åren.
 • Yrkesverksam som Headhunter, ca +250 Rekryteringar
 • Arbetat i nationella och internationella företag,
 • Drivit egna företag, samt varit anställd i större organisationer i chefspositioner.

Erfarenhet av HR, Teknik, Marknadsföring, Försäljning samt Ledarskap

.

91%


Driven och energisk, fokuserad och målinriktad.

.

91%


Strategisk förmåga, lösningsorienterad, kreativ samt god lyssnare.

92%


Situationer

 1. 1
  Startat och drivit egna företag
 2. 2
  Rekryterat ca +250 personer via Headhunting
 3. 3
  Varit aktiv i förändringsarbete på flera företag
 4. 4
  Van vid Styrelsearbete