Lednings styrelsestöd - Försäkring och finans - tech

85%
Henrik Werner

Henrik är idag rådgivare och arbetar i styrelser i flera entreprenörsbolag med fokus på både digital och analog affärsutveckling, speciellt inom försäkring och finans. Han har ett brett nätverk, van att jobba med myndigheter, utnyttjar traditionella erfarenheter för att kunna kund-/marknadsanpassa InsureTech och Fin Tech verksamheter och är en positiv och utåtriktad person.

Utbildning

 • Stockholms Universiget, Masters of Laws
 • Swedsec - Licensed Finance Advisor
 • San Diego State University - Business Law / Business Economy

Arbetslivserfarenhet

 • Consultare Business Development - Insurance and Savings
 • Head of Commercial Insurance - Non Life - Folksam
 • CEO - Capinordic Bank

Referenser

"Henriks styrka är hans noggrannhet i detaljer"

"Han utvecklade vårt svenska dotterbolag med stark tillväxt"

Director, Capinordic Bank, North Europe

Långsiktig och uthållig med transformation och samband mellan digital verksamhet i traditionell bank/finans

79%


Jag brinner för att utnyttja min erfarenhet och mitt breda nätverk att utveckla verksamheten, ledaren och medarbetaren, med både coachning och strategiska råd.

84%


Branschspecifik kunskap inom försäkring, finans, ur ett juridiskt ursprung med digitala möjligheter. Kund-/marknadsanpassa InsureTech och Fin Tech verksamheter

82%


Situationer

 1. 1
  Driva analys av förutsättningar för digitalisering i mogen start-up
 2. 2
  Genomfört team-utveckling som följd av omvärldsförändring
 3. 3
  Stöttat entreprenör till gott och effektskapande ledarskap

Tvåvägsmentor

Ek, kand. SU,
Fokus; tech som verktyg för nytt arbetsbeteende