Senior rådgivare - förändringsledning

96%
Gunnar Fröderberg

Gunnar är en erfaren ledare med stor erfarenhet av förändring under svåra omständigheter. I företagsledningsroller och IT-ledningsroller med fokus där affär, produktion och information möts för att skapa nya värden. Lång erfarenhet inom Bank och Finans samt logistik. Och med tydliga mål, balansering av intressenter få mätbara förändringar att ske i verkligheten.

Utbildning

 • Civilingenjör, Industriell Ekonomi – Linköpings Tekniska Högskola
 • Flertalet ledarutbildningar
 • Strategisk Marknadsföring – INSEAD

Arbetslivserfarenhet

 • CIO – Folksam
 • Chef Programkontor – Posten
 • VD teknikbolag inom OM-koncernen (numera Nasdaq/OMX)

Referenser

"På kort tid får delar att bli en helhet som alla kan förstå och agera pår"

Koncernchef, Större svenskt försäkringsbolag

"Vet var skåpet ska stå men flyttar det ljudlöst"

Medarbetare, större logistikföretag

"Skapade förändringsprogram med konkret uppföljning som alla hade att förhålla sig till"

CFO, svenskt logistikföretag

Hög energi i lågmält framförande

95%


Positiv, förändringsbenägen och stödjande

88%


Hur produktion och information möts för att skapa nya värden. Lång erfarenhet inom Bank och Finans samt logistik. Förmedlning och coachning mellan olika intressenter

91%


Situationer

 1. 1
  Medverka i uppköp av bolag samt dess integrering i köparens bolag.
 2. 2
  Skapa strategi för utläggning av delar av IT-verksamhet samt verkställande med upphandling
 3. 3
  Ansvara för omtag av investeringsportfölj och dess styrning

Tvåvägsmentor

Cib. Ing LiU, ProjektledareIT, Man 27
Fokus; diskussion digitalisering av tjänster