Gabriella Ödman

Senior rådgivare, affärsutveckling, strategi, kommunikation

92%
GABRIELLA ÖDMAN

Gabriella är en helhetsseende affärsstrateg med stort intresse för affärsutveckling. Hon har gedigen erfarenhet av ”corporate” varumärkesuppbyggnad, positionering, business management, framtidsdriven affärsutveckling, affärsmodeller, förändringsprojekt och implementering. Kan bidra med omfattande marknadskompetens, positiv inställning till sitt arbete och en hög energinivå. Uppskattas för att vara strukturerad, driven och social. Tror på öppen och rak kommunikation samt team-work. Gabriella arbetar som rådgivare och affärskonsult och som styrelseledamot med strategiskt fokus. Erfarenhet primärt från health care och life science – läkemedel, kosttillskott och optik.

Utbildning

 • Stockholms Universitet Master of Science (MSc) Business Administration and Economics. Internationella perspektiv på små och medelstora företag                                                                                                                                     (1994 – 1997)
 • Certifierad styrelseledamot ”Rätt fokus i styrelsearbetet” StyrelseAkademien                                                                                                      (2022)
 • Stockholm School of Entrepreneurship (KTH)                                                 (2014) Affärsmodeller / Business Model Innovation
 • Berghs School of Communication – Digital Management                                                                                                                                                                                        (2016)

Arbetslivserfarenhet

 • Head of Marketing & Communications – Synologen AB, 2010 – 2022
 • Advisory Board – strategisk rådgivning till ett startup tech-bolag 2014 – 2016
 • Styrelseledamot i olika styrelser
 •  Produktchef – Bringwell International AB (publ.), 2000 – 2002
 •  Exportkoordinator – AstraZeneca, 1998 – 2000
 • Marknadschef, Kista Galleria KB, 2008 - 2010

Snabb, effektiv, idérik och målinriktad. Sätter sig snabbt in i komplexa situationer. Van förändringsledare och strateg som får saker att hända.

92%


Energisk, positiv och social. Skapar kreativt deltagande i arbetsgruppen och hela organisationen.

93%


Expertis i affärsutveckling och framtagning av affärsstrategi 

Förmåga att göra komplexa analyser både internt och externt

Metoder och mallar för strategiarbete och förändringsledning

Expert på marknadspositionering och -förflyttning av företagsvarumärken

ProjektledningMarknadskommunikation B2B & B2C

92%


Situationer

 1. 1
  Genomlysning av företags affärsmodell och värdeerbjudande
 2. 2
  Affärsutveckling och innovation
 3. 3
  Framtagning av vision, mission och varumärkesplattform på företagsnivå
 4. 4
  Marknads- bransch- och konkurrentanalyser
 5. 5
  Omvärldsspaning och scenarioplanering
 6. 6
  Marknads- och strategiutvecklingsprocesser
 7. 7
  Förändringsledning med fokus på intern kommunikation - att hantera människor i förändring.
 8. 8
  Facilitator vid workshops, ex. affärsutveckling, strategi för styrelser, lednings- och projektgrupper.