Daniel Berglind

Affärsrådgivare. Tillväxtfrågor med utgångspunkt i varumärkets position, utvecklingspotential och kommunikation

94%
total

Daniel Berglind har ägnat största delen av sitt näringsliv åt att bygga starka och livskraftiga varumärken. Dels som VD och strateg genom att starta och driva ett antal reklambyråer och dels som chef på en av de stora svenska bankerna, med ansvar för säljsupport, marknadsföring, BI och CRM.

Utgångspunkten har alltid varit varumärkets position och potential för tillväxt. I de egna verksamheterna som startats och byggts upp har det funnits både framgångar och motgångar. I den stora banken var det framförallt digitaliseringen som stod på agendan, med de utmaningar och möjligheter som följde med det.

De senaste åren har Daniel som rådgivare hjälpt ett antal företag att hitta sin unikitet och konkurrenskraft och att definiera starka visioner och genomförandestrategier.

Erfarenheterna från både start-ups, med begränsade resurser, och från stora internationella bolag har gett en bred och djup förståelse för hur man identifierar möjligheter oavsett en upplevd komplexitet. 

Daniels motto är: FRNKLA. Det är inte så svårt, egentligen.

.

Utbildning

 • IFL företagsledning
 • Berghs school of communication

Arbetslivserfarenhet

 • DeBeDo Consulting AB, 2017 - idag. Rådgivare i tillväxtfrågor 
 • SEB, 2008 - 2016. Chef Privatmarknad
 • Reklambyråer, 1981 - 2008, VD, projektledare, strateg

Får saker gjorda genom att skapa engagemang och vilja till förändring hos andra

88%


Företagsledning

Varumärkespositionering

Affärsstrategier93%


Erfaren ledare

Lång konsulterfarenhet/lösningsorienterad 

96%


Situationer

 1. 1
  Lett och stöttat  förändring i positionering och kunderbjudande med kommunikations-strategier
 2. 2
  Varit partner och vd för mindre och medelstora tjänsteföretag
 3. 3
  Varit senior chef inom större börsnoterat företag och tidigt hanterat komplex digitalisering