Vad ger framgång i din detaljhandel ?

Ladda ner Pyramidanalys – rapport här !

Pyramidanalys för retailers

Svarar på frågor om:

  • Vilka åtgärder ska prioriteras för att öka försäljning eller marginaler?
  • Vilka områden inom din verksamhet är väl genomförda? 
  • Vilka områden eller genomföranden är bristfälliga?

Ta del av handfasta råd från 5 av Provecus rådgivare särskild och konkret erfarenhet från olika delar av detaljhandel. 

Pyramidanalys ger vägledning

  • En analys av Pyramidens 3 olika delar visar vilka delar som är en styrka, och vilka delar som har de mest närliggande möjligheterna till förbättringar, av försäljning, lönsamhet och marginaler.
  • Analysen genomförs som en strukturerad diagnos av listade områden och nyckeltal, inklusive en bild av organisation, nyckelprocesser och ledarskap.
  • Analysen resulterar i en handlingsplan med prioriterade aktiviteter, och hur genomförandet kan ske.

Analys för en snabbväxare:

BASEN

Det finns en del väl genomförda aktiviteter, men fortsatt stora möjligheter till förbättring i hur sortimentet sätts samman och hur det påverkar marginaler och lönsamhet. 

NÖDVÄNDIGT

Verksamheten täcker stora delar på ett bra sätt, men har fortsatta möjligheter inom balansen av anpassade erbjudanden för olika kundsegment kopplat till de skilda försäljningskanalerna 

SPETS

Här finns stora outnyttjade möjligheter, framförallt när det gäller Customer Data, hur dessa samlas in och används som beslutsunderlag framåt. Och en del visions- och framtidsinriktade aktiviteterna återstår.

Analys för en etablerad fackhandel:

BASEN

Det finns väl genomförda aktiviteter, i de flesta delområden, men fortsatt stora möjligheter till förbättring i hur sortimentet sätts samman och hur det påverkar marginaler och lönsamhet

NÖDVÄNDIGT

Analysen visar att stora delar genomförs på ett bra sätt, och de fortsatta möjligheterna finns inom balansen av anpassade erbjudanden för olika kundsegment och skilda försäljningskanaler.

SPETS

Nästan att är outnyttjade möjligheter framförallt när det gäller Customer Data, hur dessa samlas in och används som beslutsunderlag framåt. Visions- och framtidsinriktade aktiviteter saknas.

Analys för en utmanad vertikal:

BASEN

Det finns väl genomförda aktiviteter, i de flesta delområden, men fortsatt stora möjligheter till förbättring i hur sortimentet sätts samman och hur det påverkar marginaler och lönsamhet

NÖDVÄNDIGT

Analysen visar att stora delar genomförs på ett bra sätt, och de fortsatta möjligheterna finns inom balansen av anpassade erbjudanden för olika kundsegment och skilda försäljningskanaler.

SPETS

Nästan att är outnyttjade möjligheter framförallt när det gäller Customer Data, hur dessa samlas in och används som beslutsunderlag framåt. Visions- och framtidsinriktade aktiviteter saknas.

Ladda ner Pyramidanalys – rapport här !