Vill du förbättra ditt eget ledarskap?

Lär dig hur NLP förbättrar din förmåga att övertyga och sälja!

NLP är en kommunikationsmetod som handlar om personlig utveckling och förändring. NLP utgår från hur hjärnan och dina sinnen bearbetar information, hur du använder och reagerar på språket, och hur ditt och andras beteende blir som som en följd av detta.

GRATIS introduktion här

INTRODUKTIONS-FÖREDRAG NLP - DIGITAL KORTKURS

Vad är NLP ?

Neuro Lingvistisk Programmering är en samling kraftfulla tekniker för personlig utveckling och kommunikation på alla nivåer. Som är grunden för snabba och bestående förändringar i beteenden.

NLP används i hela världen och med hjälp av NLP kan vi hantera humör och sinnestillstånd och sätta och uppnå våra egna mål. Metoderna är modellerade från framgångsrika terapeuter, ledare, idrottsmän/kvinnor, talare, konstnärer och samlats för att ge stöd i motivation, handlingskraft, kreativitet och avspändhet.

Provecus rådgivare förändringsledning

För vem:

  • Företag i förändring
  • VD, försäljningschef, marknadschef, driftschef, verksamhetschef, medlemmar i ledningsgrupper för medelstora och växande företag
  • Branscher  inom detaljhandel, bygg och anläggning, tillverkande industri, tjänsteproducerande verksamheter

Tommy Bysell

Kvalificerad rådgivare och utbildare - Förändringsledning och NLP

Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta.