Förbättra er export!

Ladda ner Exportframgång – White paper här !

Vill ni lyckas med er exportsatsning?

Ta del av erfarenheter från mer än 30 års satsningar på export hos tillverkande SME-företag där resultaten tydligt pekar på vissa områden där företagen själva ser att de kan nå helt andra framgångar än de hittills gjort. Vi har beskrivit dessa områden i ett dokument som du kan ladda ner helt gratis för att se vad vilka framgångsrecept som finns att dra lärdom ifrån.

Fyll i dina uppgifter så kommer dokumentet direkt i din mejlkorg. Utan andra förpliktelser.

Programmet leds av Sture Nyberg som har konkret erfarenhet av exportfrågor som genomförare och konsult sedan mer än 30 år.

Ladda ner Exportframgång – White paper här !