Ökad e-handel med personlig försäljning

Den vanliga e-handeln är tillgänglig och fungerar bra för den som vet vad man vill köpa. Men e-handel saknar personlighet och djup, och kan inte förmedla service, extra kunskap om användning och produktegenskaper, och därför begränsas potentialen för e-handel.


Genom att ta fram människor som inspirerar, är förebilder och kan ge verklig kunskap på djupet om det som säljs, så frigörs en stor slumrande potential i extra försäljning. Live shopping kan, rätt genomförd, öka försäljningen med 20-40%!

Vad är Live Video Shopping?

Live video shopping kommer ifrån Kina där den står för en mycket stor andel av e-handeln, och en ännu större del av e-handelns tillväxt. Vi förväntar oss samma starka utveckling i Sverige och Europa där live shopping kommer att ansvara för upp till 20% av e-handels försäljning inom 4 år.


Live video shopping är rörlig bild som streamas i realtid via digitala kanaler och har en inbyggd köpfunktion. Kunder som ser sändningarna kan handla online direkt via plattformen som är kopplad till varumärkets e-handel. Resultaten är i många fall fantastiska.

Vilken roll kan live video shopping spela för en retailer?

Live video har en styrka i levande personer. Därför kan det vara en central del, precis som t.ex. Kjell & Co. som bär fram sina duktiga butiksmedarbetare till fler, bättre och mera lönsamma kundmöten. Live shopping är den saknade länken mellan traditionell handel och e-handel.

Lyckas som 

Kjell & Company

Live Shopping – vi reder ut begreppen

Vad betyder Live Shopping i enkla termer?

Rätt genomförande

Rätt genomförande

Alla som använder live video shopping får inte de stora resultaten. Vilka lyckas och vad beror det på? Live video shopping är förledande enkelt. Det är möjligt för vem som helst att skapa en live sändning - det räcker med enkel och allmänt tillgänglig teknik. Både sändning och produktion kan i det enklaste fallet göras med en mobiltelefon och via breda sociala plattformar som Facebook, Instagram eller liknande. Men hur skall det bli verkligt bra försäljningsresultat?

Hur gör de som lyckas?

Många prövar live shopping, nästan lika många gör det direkt, på enkelt sätt, och separat från den vanliga planeringen. För att vara säker på framgång måste du göra på samma sätt som i den ordinarie verksamheten: planera ordentligt, och göra många sändningar, våga testa och applicera samma uppföljning med rätt nyckeltal som på den vanliga e-handeln. Viktigast av allt är att planera i rätt ordning:

1. Bestäm organisation och koordination mellan marknad, försäljning och erbjudande, och du behöver redan ha grunden för omni-kanal på plats.

2. Nästa steg är att samordna med den löpande verksamheten, rätt varor, rätt tid och bra involvering och framförhållning.

3. Först när det strategiska är beslutat, är det rätt att välja teknisk plattform och leverantör av teknik för sändning, integrerat med plattformar för e-handel och betalning/checkout

4. Slutligen, när alla förutsättningar är utklarade, planera för sändning, i butik eller på annan plats, med externa personer eller egna som presenterar, med genomtänkt marknadsföring precis som för andra aktiviteter.

Vem gör vad?

De live video sändningar som får bäst resultat är planerade, med egna eller externa specialister, för strategi, för löpande egen verksamhet, professionella krafter för produktion och med den mest lämpliga tekniken.


Många av de lösningar som är enkla och kan göras till låg kostnad ger dåliga resultat och missar försäljningsmålen. Dessutom riskerar man att missa kunddata, eller att integrationer till e-handlarens övriga verksamhet och plattform utgör hinder för bra resultat.

Mer om Live Video Shopping

Lyssna till de som har erfarenhet

Kontakt

Boka in 15 minuters introduktion med Provecus rådgivare