Låt inte ledarskapet begränsa

0 kommentarer

av Torbjörn Svensson 

February 14, 2023

”Det är inte lätt att gå från att vara framgångsrik kioskägare till att bli varuhuschef”

Ledarskapet tar sig olika skepnader

Jag har alltid fascinerats av de utmaningar som en ledare ställs inför när denne ska ta ett steg upp i den organisatoriska hierarkin och där förväntas agera i en ny ledarroll. Plötsligt finner man sig själv i en helt ny roll, lite stolt för utnämningen och hyllad för ledarförmågan i den tidigare rollen.

Men samtidigt kan det vara en helt ny ledarverklighet som man möter, med nya utmaningar och förväntningar från omgivningen. Tidigare ledarförmåga är inte längre lika verkningsfull, eller ens relevant, och helt ny förståelse och nya färdigheter behöver utvecklas för att kunna axla den nya rollen.

”Det är inte lätt att gå från att vara framgångsrik kioskägare att bli varuhuschef”,

Kontinuerlig utveckling av ledarskapet

Ledarutveckling är en stor utmaning för alla organisationer, när det gäller att hitta, förbereda och utveckla chefer för ledarskap på nya nivåer i organisationen. I större organisationer har ofta en HR-funktion ansvar för att hantera ledarutvecklingen. I mindre företag behöver ofta ledningen ta ett större ansvar för denna.

Ledarskapet utvecklas inte linjärt

Ledares utveckling kan således inte förstås som en linjär process, där färdigheter och förmåga alltid bygger vidare på tidigare erfarenheter i en ackumulerande process. Det tycks istället vara så att olika nivåer i en organisation kräver olika, ibland väsensskilda, former av ledarskap för att vara funktionellt.

Leadership pipeline - beskriver ledarens utveckling som en serie övergångar

Arbetsvärdering


Arbetsvärdering handlar om hur rollen förväntas bidra till verksamheten.

Ledarfärdigheter


Ledarfärdigheter handlar om ledarens förmåga att ta sig an, bete sig och handla i olika situationer.

Tidsanvändning


Tidsanvändning och planering  handlar om hur ledaren prioriterar sin tid i den nya rollen.

Avgörande processer

  • Reflektera kring organisation och ledarroller vid olika tidpunkter för att utvärdera nuläge och vara vaksamma på när organisationen behöver ta nya steg och är i behov av nytt
  • Pröva och utveckla nya idéer kring fortsatt organisering och relevant ledarskap. Det handlar om att granska sig själva, att våga utmana vedertagna sanningar och att försöka bortse från aspekter av makt och prestige.
  • Gör medvetna val och fatta beslut är viktigt för organisationens fortsatta utveckling, att skapa en tydlig organisation med tydliga ledarroller som kan kommuniceras med alla medarbetare och stödja dem i deras vardag.

Provecus roll i stöd för organisations- och ledarskapsutveckling

Arbetet kan givetvis göras på egen hand, men det kan ofta vara en stor fördel att ta hjälp av externt stöd som med ”nya ögon” och ett oberoende kan hjälpa till att strukturera och leda reflektions- och utvecklingsprocesser. Detta stöd kan också fungera som oberoende part i analys av nuläget, genom ex. intervjuer med medarbetare. Ett externt stöd har ofta erfarenheter av liknande processer från andra verksamheter, vilket kan vara värdefullt.

Det viktigaste av allt är ändå att ta ledarutveckling på allvar, i vilken organisation det än må vara.

Fyll i din mail nedan så sänder vi den kompletta artikeln

Om författaren

Torbjörn Svensson

Kvalificerad rådgivare, Organisationsutveckling, ledningsstöd. Torbjörn har breda erfarenheter från ledarroller i olika organisationsmiljöer. Han är civilekonom och började som controller och ekonomichef. Intresset för ledning och verksamhetsutveckling ledde till nya chefsroller, bl. a. som affärsområdeschef i börsnoterat tillväxtföretag, ofta i roller med ansvar för genomgripande förändring. Efter 18 år övergick Torbjörn till en roll som organisationskonsult, vilket han arbetat som i 13 år. Under de senaste sju åren även VD för det medarbetarägda konsultföretaget, med 10-tal anställda.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick