Management

Management omfattar strategiska positioner som kräver ledningsansvar för en eller flera individer

Kvalificerade yrkespersoner

Särskilt utvalda yrkespersoner med mångårig näringslivserfarenhet som matchar ditt uppdrag

Håkan Magnusson

Senior Rådgivare Företagsutveckling

Erfaren ledare och verksamhetsutvecklare med gedigen bakgrund i företagsledning inom främst Life science/FMCG/Retail. Med djup kompetens inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling har Håkan erfarenhet av såväl start-ups som turn-arounds, förvärv och organisk tillväxt via god affärsplanering. Håkan är också en erfaren projektledare inom förändringsprocesser och digital utveckling

Thomas Lagerström

Senior Rådgivare - Offentlig verksamhet

Thomas är en engagerad resultatorienterad ledare som har ett brinnande intresse för människor och som vågar arbeta genom andra och låta dem växa. En säljande och drivande ledare som arbetar affärsmässigt, marknadsinriktat och genom att agera samhällsutvecklare. Med arbete i både näringslivet, och offentlig sektor så har han bred förståelse för hur medarbetare engageras, och utvecklas så att mål uppfylls och överträffas

Peter Westerståhl

Marknads- och kommunikationsanalytiker

Peter är en av Sveriges mest erfarna analytiker av marknader, målgrupper och reklam. Han har ett resultatinriktat och pragmatiskt arbetssätt. Hans styrka är att identifiera kunders och kundgruppers attityder och beteenden, för att kunna utveckla grunder för kommunikation och utveckling av kunderbjudanden

Anni Blomster

Affärsutvecklare - Ledarutvecklare

Passionerad strategisk och operativ förändringsledare som skapar engagemang och resultat. Lett fler bolag på förändringsresor där den kulturella resan varit central.

Rune L Johannesson

Senior Rådgivare - Affärsutvecklare

Rune har ett långt förflutet inom IKEA och varit med då företaget tog steget ut i Europa och därefter till övriga delar av världen. Rune’s specialitet är att hjälpa företag att växa med starka strategier och etablera sig på nya marknader genom Franchising. Många år inom genren innebär att han har en bred kunskap som förenklar och undviker dyrköpta misstag.

Per Möller

Senior rådgivare affärsutveckling

Per Möller har mångårig erfarenhet från roller som vd, affärsområdeschef, senior managementkonsult, med arbete för både mindre företag, medelstora företag i privat sektor. Flera av rollerna har omfattat besvärliga situationer där verksamheten har behövts omstruktureras och ändra inriktning, med effekter på bemanning och utvärdering av delar av verksamheten. I flera andra roller har Per's uppgift varit att öka försäljning med affärsutveckling och försäljningsutveckling, från produktutveckling till introduktion på nya marknader.