Hur sker digitalisering det medelstora företaget?

0 kommentarer

av Ole Arvesen 

June 12, 2020

- Får du Ångest eller hittar du enkelt Möjligheterna?

Provecus Rådgivare Ole Arvesen beskriver hur man på kort tid och med avgränsade insatser kan inkludera viktiga möjligheter i digitalisering:

  • att digitalisera verksamheten handlar endast lite om teknik men mycket om människor och beteenden
  • för att lyckas med digitalisering måste fler än någon enstaka utsedd person i organisationen involveras
  • nyckeln till framgång är en stark förändringsledning 

Senior rådgivare till företag

86%
Ole Arvesen

Ole's passion är att med stor lyhördhet förstå kunders situation och i nära samarbete hjälpa dem att lyckas med sina utmaningar. Till skillnad från att jaga konsultarvoden. Ole har lång operativ erfarenhet från företag inom IT, konsulting, outsourcing, verkstad, resor och finans. Spetskunskap inom Systemupphandlingar (se. www.systemupphandling.se), Digital Transformation, GDPR och Business Intelligence.

Om författaren

Ole Arvesen

Ole's passion är att med stor lyhördhet förstå kunders situation och i nära samarbete hjälpa dem att lyckas med sina utmaningar. Till skillnad från att jaga konsultarvoden. Ole har lång operativ erfarenhet från företag inom IT, konsulting, outsourcing, verkstad, resor och finans. Spetskunskap inom Systemupphandlingar (se. www.systemupphandling.se), Digital Transformation, GDPR och Business Intelligence.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick