Hur tänker kunden om ert varumärke?

0 kommentarer

av Anna-Karin Lingham 

January 19, 2023

Loblaw's i Kanada, driver flera varumärken, varje varumärke med med tydligt egen positionering

Så här finner ni svaren på de viktigaste frågorna

Ert företag erbjuder produkter och/eller tjänster till en specifik målgrupp. Om ni är etablerade på marknaden kan ert varumärke redan vara välkänt och inarbetat. Om ni däremot är i ett startskede, har varumärket en resa att göra innan det har tagit plats på er marknad. Det kan ta tid. Det kan också gå snabbt. Många faktorer spelar in. På vägen mot gillande och lojalitet passerar ert varumärke igenom en kedja med flera steg i kundens tanke. 

Gör ert varumärke tydligt; steg för steg

Uttryckt i varumärkestermer kallar vi det för kännedom, attityd och lojalitet mm.

Ju längre fram i kedjan ert varumärke befinner sig hos er målgrupp, desto större chans har ni till god försäljning och långsiktig framgång. Varje steg i kedjan bör hanteras på sitt eget sätt. I början behöver ni skapa synlighet och kännedom för att kunder överhuvudtaget ska uppmärksamma ert varumärke.

Längre fram i kedjan behövs ständig bekräftelse av det varumärket står för, samt återkommande uppfyllande av ert varumärkeslöfte – oavsett om det är uttalat eller ej. Dessutom behövs attraktiv förnyelse inom varumärkets ramar, för att intresset ska bibehållas hos målgruppen.

  1. Känner inte till

  2. Känner till

  3. Blir intresserad

  4. Associerar

  5. Köper

  6. Gillar

  7. Blir lojal

  8. Rekommenderar till andra

Driv kunden mot ökad kännedom och lojalitet

För att flytta sig framåt i tankekedjan, behöver ert varumärke uppnå och gärna överträffa kundens förväntningar vid både första, andra och femte köpet. Ett varumärke som agerar genuint och konsekvent i alla era kanaler – inte minst när kunden träffar era engagerade medarbetare - upplevs gärna som attraktivt. Det leder till en lojal kund som rekommenderar ert varumärke till andra. Ni har fått en värdefull ambassadör. Bättre marknadsföring går knappast att få.

Vi vill att ert varumärkesarbete ska fungera smidigt och vara roligt under hela resan. Därför behöver ni en levande varumärkesplattform som ledstjärna - på den nivå som passar er verksamhet och ambitionsnivå. Så var befinner ni er i kundens tanke idag?

Klargör det tydliga utgångsläget

Fortsätt att förtydliga - utan slut

Jobbar du i ett stort företag, så mäter ni sannolikt styrkan i ert varumärke regelbundet. Jobbar du med ett mindre varumärke, kan ni göra smarta kundundersökningar så snart ni börjar nå kännedom på marknaden. Fram till dess räcker det långt att helt enkelt stämma av med några kunder hur de uppfattar varumärket. 
 För att förflytta er till nästa steg i kundens tanke, behöver ni inkludera alla kollegor i varumärkesarbetet. Låt det bli ett paraply över hela verksamheten. Det kan stärka er position på marknaden snabbare än ni anar.

Provecus roll i ett varumärkesarbete

Vi hjälper er vidare på er varumärkesresa, oavsett om ni är etablerade eller nystartade, driver en stor eller liten verksamhet, jobbar med produkter eller tjänster. Tillsammans ser vi på ert nuläge, ert önskade läge och vilka steg som behövs för att nå ny framgång på er marknad - med nöjda kunder, engagerade medarbetare och stärkt lönsamhet. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan, så hör vi av oss inom kort.


Fyll i din mail nedan för ett kort första videomöte

Om författaren

Anna-Karin Lingham

Anna-Karin är civilekonom med inriktning mot marknadsföring, utbildad vid Uppsala Universitet. Hon har arbetat med marknadsföring, varumärkes- och affärsutveckling både internationellt och nationellt. Hon har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom såväl Axfood som entreprenörsföretaget Hästens Sängar, samt som interimchef och med utveckling av varumärkeskoncept för Apotek Hjärtat, Björn Borg och Orkla Care.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick