Hur förändring drivs i rätt riktning – i en tid av stor förändring

0 kommentarer

av Tommy Bysell 

December 15, 2020

Hur skiljer sig förändringsarbete åt mellan olika tider ?

Covid-19 har medfört en påtvingad förändring på flera plan. Vi arbetar mer på distans, vi träffas inte lika ofta och vi tvingas gå från kontroll till förtroende som ledare av vår personal. Du som ledare, ansvarig chef, och som är van att ha kontroll över det mesta i ditt företag måste nu i större utsträckning förlita dig på att dina medarbetare utför sina arbetsuppgifter även när du inte har den direkta kontrollen som du hade tidigare.

Kan du leda förändring på distans ?

Vi har under 2020 ställt om från att arbeta på kontoret till att idag arbeta på distans. Ett skifte har skett och synen på kontorets vara eller inte vara kommer att vara förförändrad. Det kommer med stor sannolikhet att bli en övergången till en hybrid mellan arbete på distans och att arbete på hemmakontoret. De nya förutsättningarna skapar utmaningar och möjligheter både för anställda och arbetsgivare. Det kan innebära högre livskvalitet och möjliggör för var och en att i högre grad planera sitt arbete. Det kan innebära att du som ledare kan i större utsträckning hitta kvalificerad arbetskraft utomlands, slipper höga kontorskostnader. Ska du som ledare få full utväxling av de nya förutsättningarna behöver du gå från kontroll till förtroende.

Nya krav i ett nytt skede

Förtroende på distans - går det?

Kräver viss verksamhet hos dig att man som ledare är en guide och det fungerar bra när behovet är att man ska känna till omgivningarna och att man har varit där förut. Man visar t ex nyanställda var kopiatorn står, var den nyanställde ska sitta, fixa passerkort.

Krävs det av dig som ledare att du är en förvaltare innebär det att du sörjer för en säker och stödjande omgivning. Vilka yttre resurser och support behöver vi för att nå våra mål? Var kan vi få dessa resurser och vem kommer leverera dem?  Guide eller förvaltare innebär att du klarar ditt arbete som ledare m h a kontroll.

När förutsättningarna förändras, t ex på grund av Covid-19, leder det alltför ofta till att ledare utövar samma typ av ledarskap som tidigare då det är vad de kan och vad de känner till. Det är i bästa fall ineffektivt men förvärrar ofta problemen och är i värsta fall direkt skadligt.

För att leda sin personal i nya tider med halva styrkan arbetandes hemifrån och den andra på kontoret, ibland alla från sina respektive hemmakontor behövs ett ledarskap som bygger på förtroende istället för kontroll.

Hur kan du som ledare visa förtroende i nytt skede ?

Ett ledarskap byggt på förtroende innebär att hjälpa sin personal att upptäcka sin omedvetna kompetens och överbrygga interna motstånd och hinder genom att som ledare tro på personen och utvärdera dennes kapacitet. Alla vet vi att vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår största rädsla är att vi är omätbart kraftfulla. Det är den typen stöd ledaren ska ge sina anställda så de förstår att de klarar av att hantera och anpassa sig till nya förhållanden och även se de faktiska fördelarna. En av de viktigaste funktionerna i att leda är att stödja det personliga växandet hos de anställda.  

Vem kan leda förändring i förändrat skede ?

Särskilt erfarna personer med bakgrund från förändringsarbete inom de mest skiftande branscher kan hjälpa dig på förändringsresan, och det handlar nästa alltid om att först förändra människorna som arbetar där och allra först ledningen av företaget.

Om författaren

Tommy Bysell

Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta. Tommy är en Senior Projektledare med en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick