Hur du rekryterar rätt till ditt SME-företag, och undviker dyra felrekryteringar

0 kommentarer

av Lotta Asplund 

April 14, 2021

Hur du undviker dyra felrekryteringar till ditt SME-företag

Det är ett stort och spännande steg att ta företaget till nästa nivå och att anställa. Det kan vara din största investering. Frågorna blir många – vilken kompetens, erfarenhet och personlighet behöver nästa medarbetare?

Rekrytera rätt - en utmaning

Att rekrytera är ett stressmoment för många, eftersom det är så viktigt att få in rätt person i ett litet team. Hur vill du att ditt företag och din personal skall utvecklas?

Hur ska nästa person komplettera den kompetens och de roller som redan finns i företaget? Strukturerad med detaljfokus eller en pådrivande doer?

För att bygga framgångsrika team är det viktigt med rätt förutsättningar, rätt förmåga samt rätt attityd.

Kostnaden för att rekrytera fel

Varför sker felrekryteringar ?

En felrekrytering i näringslivet är alltid kostsamt för företagen. Det leder oftast till större ökade kostnader som påverkar alla delar av företagets resultat. Personalomsättningskostnaderna brukas delas upp i fyra olika delar: Nyrekrytering/ersättningsrekrytering, Onboarding, kompetensöverföring från medarbetaren som lämnar till ny rekryterade medarbetaren samt avveckling av densamma. Kostnaden för varje enskild ersättningsrekrytering av en felrekrytering är > 500.000 SEK.

I de flesta fall genomförs rekryteringen för fort och stegen i processen följs inte eller hoppas över. Ex är det vanligt att personlighetstesterna utesluts pga. tidsbrist eller för att spara på kostnader. Detta kan bli dyrt för företagen då det senare visar att kandidaten inte alls passar sin i teamet och eller i sin roll. Att felrekrytera kan även leda till att andra medarbetare blir öppna för konkurrenters erbjudanden och väljer att avsluta sina anställningar.

Hur ser du till att rekryteringen blir rätt?

 För att minimera risken för en felrekrytering är det viktigt att ha en rekryteringsprocess som är anpassad efter företagets kravprofil, behov och värderingar med utpekade ansvarsområden för att snabba på processen och inte tappa viktiga kandidater.  Det är viktigt att det redan i annonsen står vilka värderingar och kultur som företaget har på ett rättvisande och framgångsrikt sätt.

Den viktiga introduktionen

Starta introduktionen så snart anställningen är överenskommen och anställningsavtalet är undertecknat. Att redan vid undertecknandet introducera en fadder/mentor inom samma roll som den nyanställde direkt en gemenskap och samhörighet med det nya teamet/företaget. En fadder är den som den nyanställde kan vända sig till under den första tiden. En person som har samma roll och som alltid kan nås med frågor, En fadder eller mentor fyller en viktig funktion för att en nyanställd snabbt ska känna sig hemma på jobbet.

Tänk på att en ny kollega påverkar hela teamets dynamik. För att skapa förutsättningar för att lära känna varandra. Den första arbetsdagen är det faddern/mentorn som tar emot och tar hand om introduktion som planerats, detta för att ge personen kunskap om både de egna arbetsuppgifterna och teamet och företaget. Introduktionsdagen ska också ge en inblick i hur företaget i stort fungerar

Klicka och fyll i din adress så får du den kompletta rapporten

Om författaren

Lotta Asplund

Kvalificerad rådgivare - HR, Coachning, IT-management.
Lotta har en mångårig erfarenhet från IT-Management branschen i olika ledande roller inom främst offentlig sektor. Ledarskap, HR, Coachning har varit en röd tråd genom hela karriären. Hon har en har en djup kompetens inom inom, HR området, individ och organisationsutveckling/förändring i en kombination med en bred kunskap kring arbetsmarknaden såväl det akademiska utbildningsväsendet, som den offentliga, kommunala och privata sektorn. Gör uppdrag inom, HR området, individ och organisationsutveckling/förändring samt startup´s och starta eget. Har lång erfarenhet att såväl operativt som strategiskt

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick