Hur du är både företagare och en god medmänniska i Covid-tider

0 kommentarer

av Tommy Bysell 

September 28, 2020

Covid-19 har medfört en påtvingad förändring. Pandemin har tvingat oss till digitalisering snabbt och vi har uppskattningsvis kapat 5-8 år i mognadsgrad när det gäller hur vi arbetar. Vi har förflyttats från ett ”bör-läge” till ett ”måste-läge” och då sker förändringar.

Vad innebär förändring i Covid-tider för dig som företagare?

Har vi lärt oss att vi är sammankopplade och beroende av varandra eller har vi blivit rädda och sluter oss utan kontakt med andra? Är jag sjuk och inte tar hänsyn drabbar det andra. Om jag har ett företag som tar hänsyn till omgivningen kan jag också hitta nya sätt att göra affärer som gynnar oss alla. Det är din inställning som människa och företagare som leder dina medarbetare och din verksamhet genom snabb och nödvändig förändring. Du måste starta förändringen hos dig själv innan du kan förändra företaget.

Vilka processer ger dig lösningarna för just dagens problem?

Vi har för vana att söka svaren i metoder, processer och modeller som är anpassade för att lösa komplicerade problem men som nu förväntas lösa problem som är komplexa. Vi frestas lätt att tro att vi kan lösa komplexa problem med formella regler som är relevanta för att lösa komplicerade problem.

Hur skiljer sig förändringsarbete åt mellan olika branscher?

Vi kan guida dig i den resan eftersom vi har erfarenhet av förändringsarbete inom de mest skiftande branscher och det handlar nästa alltid om att först förändra människorna som arbetar där och allra först ledningen av företaget.

Om författaren

Tommy Bysell

Tommy har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med komplexa program- och projekt som tillsammans med rollen som förändringsledare skapat långsiktig kundnytta. Tommy är en Senior Projektledare med en unik förmåga att skapa tillit och engagemang inom projektgruppens medlemmar för att möjliggöra effektiva resultat inom organisationen.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick