Hitta rätt medarbetare

0 kommentarer

av Igor Lazic 

March 26, 2023

”Många klarar av arbetsuppgifterna, men vem är rätt individ till företagets kultur och utveckling”

Hur väljer du rätt person bland flera som har alla kvalifikationer?

Att anställa nya medarbetare kan vara en skrämmande och utmanande process för alla företag. Det handlar inte bara om att hitta någon som har rätt kompetens och kvalifikationer för jobbet, utan också att se till att de passar in i företagskulturen och har potential att växa och utvecklas inom organisationen.

Ett system för rekrytering


För att göra anställningsprocessen smidigare och effektivare är det viktigt för företag att anta ett systematiskt arbetssätt och skapa ett tydligt system för rekrytering.

Det gäller inte enbart stora företag, utan små-och medelstora företag skulle kunna tjäna mycket på att systematisera sin anställningsprocess.

Förbättrad kvalitet på anställningarna

Ett tydligt rekryteringssystem kan också bidra till att förbättra kvaliteten på nyanställningar. Genom att definiera kompetens, erfarenhet och kvalifikationer som krävs för varje roll, och sätta tydliga kriterier för att bedöma kandidater, kan företag säkerställa att de bara tar in de bästa kandidaterna för jobbet. Detta bidrar inte bara till att säkerställa att företaget har rätt personer i rätt roller, utan det kan också förbättra andelen anställda och minska kostnaderna och tiden för att återanställa.

Ett system för rekrytering

Effektiviserad process


En stor fördel med ett systematiskt anställningssätt är att det kan bidra till att effektivisera rekryterings-processen. Genom att ha ett tydligt system för hur man väljer rekryterare/headhunter eller om man rekryterar själv, att lägga ut platsannonser, ta emot ansökningar och intervjua kandidater kan företag säkerställa att processen löper smidigt och effektivt.

Bättre anpassning till     företagets mål

Ett systematiskt anställningssätt kan också bidra till att nyanställningarna stämmer överens med företagets mål och värderingar.

Genom att definiera de nyckelfärdigheter och egenskaper som krävs för varje roll, och bedöma kandidater mot dessa kriterier, kan företag säkerställa att de tar in personer som delar deras vision och kan bidra till organisationens framgång.

Konsekvens i anställningsprocessen

När ett företag har en tydlig process för rekrytering kan det säkerställa att varje kandidat bedöms på samma sätt och mot samma kriterier. Detta hjälper till att minska risken för partiskhet och diskriminering i anställningsprocessen, och säkerställer att alla kandidater ges en rättvis chans att lyckas.

Positiv inverkan på företagskulturen

Slutligen kan ett systematiskt anställningssätt ha en positiv inverkan på företagskulturen. Genom att definiera de nyckelvärderingar och kvaliteter som krävs för varje roll, och se till att nyanställda delar dessa värderingar, kan företag skapa en kultur med gemensamma syften och gemensamma värderingar.

Så här går du tillväga:

  • Definiera jobbroller och krav:
  • Utveckla bedömningskriterier:
  • Skapa en standard rekryteringsprocess:
  • Utbilda HR-personal:
  • Övervaka och utvärdera
    rekryteringsprocessen:

Provecus roll med stöd och externt perspektiv

Arbetet kan givetvis göras på egen hand, men det kan ofta vara en stor fördel att ta hjälp av externt stöd som med ”nya ögon” och ett oberoende kan hjälpa till att strukturera och leda reflektions- och utvecklingsprocesser, inklusive rekrytering och rekryteringsprocesser. Detta stöd kan också fungera som oberoende part i analys av nuläget, genom ex. intervjuer med medarbetare. Ett externt stöd har ofta erfarenheter av liknande processer från andra verksamheter, vilket kan vara värdefullt.

Fyll i din mail nedan så sänder vi den kompletta artikeln

Om författaren

Igor Lazic

Kvalificerad affärsrådgivare, försäljning och internationalisering. Igor är en resultatdriven konsult med över 35 års erfarenhet inom teknik, försäljning och marknadsföring. Igor kan tillhandahålla konsulttjänster inom områden som HR, Management och Ledarskap. Han har varit yrkesverksam inom Headhunting med ca 250 rekryteringar.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick