Generationsskifte utan problem och bakslag?

0 kommentarer

av Jan Björklund 

February 1, 2023

Undvik spänningar och problem vid generationsskiften

Generationsskiften i familjeföretag skapar ofta spänningar och problem men det behöver inte vara så!

Vid generationsskiften tydliggörs ofta att generationerna har olika ingångsvärden, mål och visioner för hur verksamheten skall utvecklas och drivas vidare. Utan att försöka förstå och respektera dessa skillnader kan det bli svårt att genomföra skiftet utan att onödiga motsättningar och spänningar skapas.

Ta varje steg medvetet och planerat

En stegvis, väl förberedd process över tid, byggd på öppenhet, ödmjukhet och respekt skapar möjlighet till ett lyckas generationsskifte

Lösningen är oftast att ödmjukt göra allt man kan för att förstå vari skillnaderna består och att acceptera att de finns och att de i sig inte utgör något hot mot ett lyckat generationsskifte utan att de istället skapar drivkrafter och möjligheter för utveckling och tillväxt. Det är därmed lika fel att påstå att det ”var bättre förr” som att driva förändring bara för förändringens skull!

En stegvis, väl förberedd process över tid byggd på öppenhet, ödmjukhet och respekt skapar möjlighet till ett lyckas generationsskifte och ger också rätt förutsättningar för fortsatt framgång.

För att lyckas är det därför viktigt att börja i tid, låta alla vara med, undvika ultimata krav och sist men inte minst ta hjälp för att hitta den bäst lämpade överlåtelseformen så att det ekonomiska utfaller blir bästa tänkbara.

  1. Tydliggör redan från början vilka förväntningar och mål som finns hos respektive part.
  2. Absoluta krav och villkor skapar endast låsningar och leder till problem. Undvik därför att ställa alltför många villkor och gå in i processen med ödmjukhet och öppet sinne.
  3. Under processen kommer mycket att komma upp i dagern och saker kommer att förändras. Låt därför besluten växa fram i takt med nya insikter och ha inte för bråttom.
  4. Under en lång process är det lätt att glömma vad som sagt tidigare. Var därför noggrann med att dokumentera alla överenskommelser så att missförstånd undviks.

Fyll i din mail nedan för ett kort första videomöte

Provecus ger vägledning och stöd vid generationsväxling

Provecus hjälper er ta er igenom hela processen med generationsskiftet. Tillsammans går vi igenom ert nuläge, alla parters önskemål, visioner och mål och tar fram en plan för alla olika steg i processen. hierarkin och där förväntas agera i en ny ledarroll. Provecus erbjuder externt stöd med externt och oberoende perspektiv vilket kan hjälpa till att strukturera och leda i varje steg. Det vanliga är att leda och facilitera arbetsmöten. Och att bidra med konkreta förslag till lösningar baserat på liknande frågeställningar och samma typ av arbete för andra organisationer.

Om författaren

Jan Björklund

Jan Björklund har mångårig VD-erfarenhet från SME-företag inom stål-, tillverknings-, fordons- och materialindustri. Stort fokus på försäljning, relationsbyggande liksom utveckling, omstrukturering och professionalisering av verksamheten inklusive uppbyggnad av ny organisation.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick