Från digital ångest till ökad konkurrenskraft

0 kommentarer

av Ole Arvesen 

June 9, 2020

Varför, hur och vad ska små- och medelstora företag digitalisera? 

Med stor kraft driver digitaliseringen på en förändring i samhälle och näringsliv. Frågan är hur Sveriges små- och medelstora företag ska tillvarata digitaliseringen och dess möjligheter? Det är en avgörande fråga för deras konkurrenskraft. Och för att dämpa ångesten.

En passion för små- och medelstora företag

Provecus huvudsakliga målgrupp är små- och medelstora företag (SMF)*. Vår passion är att med stor lyhördhet förstå deras situation och i nära samarbete hjälpa dem att lyckas med sina utmaningar.

Därför har vi ett särskilt intresse för digitaliseringen i dessa företag. Både i kontakter med SMF och i diverse undersökningar är det tydligt att det stora flertalet inte har kommit lika långt i sin digitalisering som stora företag. Samtidigt finns det starka motiv för att tillvarata de möjligheter som införande av ny digital teknik kan innebära. Och det betyder ofta ett behov av att stegvis utveckla och förbättra den digitala mognaden i dessa organisationer. Men då SMF ibland har begränsade resurser kan en digitalisering vara extra utmanande. Vissa företag vi har pratat med upplever dessutom digitalisering som komplext och kanske till och med ångestfyllt. Det vill vi råda bot på. Med denna bakgrund skriver vi artiklar** om de speciella förutsättningar och utmaningar som SMF möter och hur...

Om författaren

Ole Arvesen

Ole's passion är att med stor lyhördhet förstå kunders situation och i nära samarbete hjälpa dem att lyckas med sina utmaningar. Till skillnad från att jaga konsultarvoden. Ole har lång operativ erfarenhet från företag inom IT, konsulting, outsourcing, verkstad, resor och finans. Spetskunskap inom Systemupphandlingar (se. www.systemupphandling.se), Digital Transformation, GDPR och Business Intelligence.
Full bakgrundsprofil

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick