Öka försäljningen och sänk kostnaderna med rätt förpackning

Outnyttjade möjligheter med förpackningar

I alla verksamheter spelar förpackningar en central roll som bärare av identitet och funktion, både när varan  distribueras och när den tas emot  och används.

Framgångsrika företag ser förpackningen  som en självklar del av produkten, andra företag har detta kvar som en outnyttjad möjlighet. 

Så, hur realiseras den möjligheten?

Tillfälle - Rådgivning utan kostnad

Förpackningsguide

Förpackningar ger tillväxt och effektivitet !

Förpackningen är oftast den första kontakten med en potentiell kund och därmed också ett av dina viktigaste säljverktyg.

Förpackningen är en bärare av varumärket och skickar signaler kring hur väl du känner din målgrupp, hur du tänker kring produkter och hela din affär

Gör dina förpackningar hållbara mot slutkund och i transporter

Gör din förpackning perenn, d v s tänk långsiktigt, hållbart och återanvändbart. Välj en lösning som följer produktens planerade utveckling och som ger möjlighet till miljösmarta material- och produktionsval.

Säkra upp resurser för kontinuerlig vidare utveckling, en första generation av din förpackning är inte den sista.

Hitta den affärspartner som bäst möter dina behov och säkrar upp kompetens inom design/konstruktion, materialval och produktionsprocess.

Balansera visuell identitet med funktion

I den första kontakten är det visuella intrycket oftast avgörande kombinerat med enkel och tydlig information, lätt att läsa och ta till sig.

Nästa steg är funktionen, där betydelsen kan variera, men grundläggande är att förpackningen skall kännas bra och stabil att greppa, transportera och enkel att öppna. Förpackningens funktion hänger samman med materialval och är viktig för konsumentens val. Idag diskuterar vi koncept som ”reduse, reuse and recycle, revive”, där återvunna material är ett ”måste” för ett stort antal konsumenter.