Företagsförvärv: En möjlighet i en snabbföränderlig värld

0 kommentarer

av Provecus 

February 3, 2021

Där förändringstakten och konkurrenstrycket känns allt högre, arbetar naturligtvis alla företag med en mängd olika aktiviteter för att säkerställa fortsatt framgång och tillväxt. Oftast kan detta ske organiskt, men möjligheten att skapa konkurrensfördelar via förvärv är väsentlig. Inte minst i tider av högt externt förändringstryck, så som under gällande Covid-19-pandemi.

Ett förvärv kan erbjuda snabba möjligheter till högre tillväxt och lönsamhet.

Var säker på att du har lärt dig marknaden. Läs på, Googla, analysera och diskutera. Du kommer troligen bli ganska nedslagen om du har gjort ett bra jobb. Någon har redan introducerat din idé eller har misslyckats med introduktionen, det är här du hittar din "edge". Vad är det du har som är unikt, har spets eller är din affärsmodell unik och skalar globalt? Det är din "edge" som gör skillnad, och om du mot förmodan är först och framgångsrik så måste du ha identifierat den ändå för snart har du konkurrenter flåsande i nacken och då måste du vara säker på varför du är bättre än de är.

Drivkrafterna bakom ett framgångsrikt förvärv

Drivkrafterna bakom ett framgångsrikt förvärv är främst högre omsättning på befintliga marknader och/eller omsättning på nya marknader), men även lönsamhetsaspekten är avgörande. Lönsamheten kan påverkas av volymdrivna kostnader, men även besparingspotentialen avseende fasta kostnader kan vara betydande.

I planeringsfasen för ett förvärv är beräkningar av synergieffekterna helt avgörande.

Dessa beräkningar ska ge svar på hur mycket mer intäkter och bruttovinst som ett förvärv långsiktigt skulle leda till, samt vilken påverkan på fasta kostnader som en sammanslagning av verksamheterna medför. Synergiberäkningarna anger helt enkelt hur mycket ett förvärv "är värt” för det förvärvande bolaget, och anger därför också hur mycket man är beredd att betala för att genomföra det. Eftersom synergiberäkningarna alltid är unika för varje förvärvssituation är den korrekta prislappen för företagsköpet också helt beroende av den specifika situationen för det förvärvande och det förvärvade bolaget.

Börja med den noggranna analysen

Se till att undersöka förvärvsmöjligheter som en del av arbetet med affärsutveckling.

  1. Gör en ordentlig beräkning av synergipotentialen. Detta avgör vad ett ev. förvärv är värt, och därmed även vilket förvärvspris som är korrekt.
  2. Säkerställ finansiering, juridiska aspekter
  3. Genomför en ordentlig Due Diligence för att undvika obehagliga överraskningar i efterhand.

Följ upp målsättningarna för synergier ordentligt efteråt.

Vid bolagssammanslagningen: Involvera medarbetarna, tydliggör ansvarsfördelning, informera, informera, informera och anpassa affärsplanerna.

Det bredare arbetet börjar efter förvärvet genomförts

När ett förvärv väl genomförts startar det egentliga arbetet med bolagssammanslagningen. Förutom noggrann uppföljning av förväntade synergieffekter ska ju två organisationer slås ihop för att bli en ny, integrerad organisation, och affärsplanerna bör naturligtvis anpassas till denna nya organisation. Det är först i detta skede som större delen av verksamheterna och personalen involveras fullt ut i förvärvet/sammanslagningen. Denna fas är komplex ur ett ledarskapsperspektiv och ställer dessutom höga krav på internkommunikation och tydlig ansvarsfördelning. 

Företagsförvärv och bolagssammanslagning är en komplex process i flera steg, som kräver ett stort engagemang från alla delar av verksamheten, i olika skeden av dess förlopp, men som också kan ge unika möjligheter för en verksamhet att nå framgång på en nivå som ej kunnat vara möjlig via en bart organisk tillväxt.

Några avslutande tips

Ett förvärv kan erbjuda möjligheter till högre tillväxt och lönsamhet, och möjligheterna till förvärv kan öka i tider med stor osäkerhet

  • Se till att undersöka förvärvsmöjligheter som en del av arbetet med affärsutveckling
  • Gör en ordentlig beräkning av synergipotentialen för att få rätt förvärvspris
  • Säkerställ finansiering med korrekt underlag för de som fattar beslut
  • Var noggrann med juridiska aspekter
  • Genomför en ordentlig Due Diligence för att undvika obehagliga överraskningar i efterhand.
  • Följ upp synergimålsättningarna ordentligt efteråt
  • Viktigast av allt, när sammanslagningen skall ske;  Involvera medarbetarna, tydliggör ansvarsfördelning, informera, informera, informera och anpassa affärsplanerna.

Om författaren

Provecus

Provecus Affärsrådgivning Online - Ger stöd till ledning och ägare med att ta fram planer och se till att planer genomförs.

Snabbt, enkelt och säkert.

Vi matchar rätt kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper med de behov som medelstora och mindre växande företag har från tid till annan.

Renodlad rådgivning, baserad på mångårig erfarenhet från skilda situationer. Det är därför vi kallar oss rådgivare och inte konsulter.

Anmäl dig här och få våra nyhetsbrev och utskick