EXPORTPROGRAMMET - INNEHÅLL OCH MODULER

Exportprogrammet är en heltäckande utbildning inom exportfrågor. Programmet består av 18 olika moduler, som erbjuds både som digitala självstudier, och med personlig rådgivning och coachning som tillägg för de som har behov.

Programmet löper under ca 4 månader, anpassat efter varje företags förutsättningar, och är inriktat på att ge stöd till både exportansvarig, försäljningschef eller motsvarande och de andra i företaget som berörs av arbetet med export.

Vid kursens slut har deltagarna uppnått:

- kunskap om de konkreta frågeställningarna som måste hanteras i exportarbetet

- fortsatt tillgång till digitalt bibliotek, mallar, kurslitteratur, FAQ och medlemskap i "användargrupp export"

- intyg på genomgånget utbildningsprogram, med examensbevis

- anpassning till bransch och företag, företags- och deltagaranpassade specialfrågor

Kursansvarig Sture Nyberg - Kvalificerad rådgivare - Export och internationalisering

Modul 1 - Introduktion

 • Innehåll; Frågeställningar som avhandlas
 • Aktiviteter; De uppgifter som genomförs i utbildningsavsnitten
 • Tidsåtgång; Nedlagd tid, tid i almanackan
 • Delresultat; Vad som konkret kommer ut efter deltagaren kommit igenom Modul 1

Modul 2 - Nulägesanalys

 • Innehåll; Frågeställningar som avhandlas
 • Aktiviteter; De uppgifter som genomförs i utbildningsavsnitten
 • Tidsåtgång; Nedlagd tid, tid i almanackan
 • Delresultat; Vad som konkret kommer ut efter deltagaren kommit igenom Modul 1

Modul 3 - Exportjuridik

 • Innehåll; Frågeställningar som avhandlas
 • Aktiviteter; De uppgifter som genomförs i utbildningsavsnitten
 • Tidsåtgång; Nedlagd tid, tid i almanackan
 • Delresultat; Vad som konkret kommer ut efter deltagaren kommit igenom Modul 1

Specifikation av innehåll i exportprogrammet

[tva_course_list_dropdown style="style-7" icon="style_1" placeholder="All courses..." css="tve-u-17a815c2da7" topics-subheading="Topics" restrictions-subheading="Access restrictions" progress-subheading="My courses" filter-topics="1" filter-restrictions="1" filter-progress="1" list="tve-u-17a815c2da6" tcb_hover_state_parent="" dropdown-animation="da-slide"][/tva_course_list_dropdown]
[tva_course_list query="" ct="course_list-69332" ct-name="Course List 05" type="list" columns-d="1" columns-t="2" columns-m="1" vertical-space-d="30" horizontal-space-d="30" posts_per_page="6" no_posts_text="There are no courses to display." no_posts_text_color="#999999" pagination-type="none" pages_near_current="2" pagination_type="none" css="tve-u-17a815c2da6" total_post_count="0" paged="1" disabled-links="1" class='tve-content-list tve_no_duplicate'][/tva_course_list]

Provecus rådgivare export

Sture Nyberg

Kvalificerad rådgivare - Export och internationalisering

92 %
sture nyberg

Sture har mångårig och omfattande erfarenhet av att bygga internationella affärer. Han har mer än 12 års erfarenhet som konsult, föreläsare, affärsutvecklare, projektledare och coach mot företag som vill växa internationellt. Sture har ett genuin passion i att tillsammans med företagen bygga upp en robust och hållbar plan för ett operativt genomförande. Med sin klarsynthet och kommunikativa förmåga så bygger han upp ett förtroende och framgång som smittar av sig vilket ofta leder till flera möjligheter. Uppdragen rör sig om mindre, medelstora till större företag som har ett starkt fokus på internationell tillväxt. Marknaderna har främst varit förutom i Sverige, i Europa, Asien samt USA

Vad säger tidigare kursdeltagare?

Väldigt bra kurs; upplägget fungerade fantastiskt.....

Pelle Karlsson; Exportchef Spaljisten

Väldigt bra kurs; upplägget fungerade fantastiskt.....

Pelle Karlsson; Exportchef Spaljisten

Anmäl dig nu ! - Missa inte det viktigaste för export

Inom ramen för Provecus Affärsrådgivning erbjuds en heltäckande utbildning inom exportfrågor. Programmet består av 18 olika moduler, som erbjuds både som digitala självstudier, och med personlig rådgivning och coachning som tillägg.

Programmet löper under några månader, anpassat efter varje företags förutsättningar, och är inriktat på att ge stöd till både exportansvarig, försäljningschef eller motsvarande och de andra i företaget som berörs av arbetet med export.

En särskild modul innehåller FAQ, ett bibliotek med samlad information, och ett antal konkreta mallar och checklistor som gör arbetet enklare och att några av de vanliga misstagen vid export undviks.

Programmets olika nivåer passar både företag som är tidiga i sitt arbete med export, men också för de företag som har arbetat med export länge, men vill stärka den delen av sin verksamhet.

Anmäl dig nu ! - Missa inte det viktigaste för export