Se till att din exportsatsning lyckas !

Utbildning och support av experter!

Exportprogrammet  –  ger dig verktygen för att nå helt nya exportframgångar

Utformat med mer än 30 års konkret erfarenhet av export i ett stort antal företag

Kvalificerad rådgivare - export och internationalisering

Sture har mångårig och omfattande erfarenhet av att bygga internationella affärer.

Han har mer än 12 års erfarenhet som konsult, föreläsare, affärsutvecklare, projektledare och coach mot företag som vill växa internationellt.

Sture har ett genuin passion i att tillsammans med företagen bygga upp en robust och hållbar plan för ett operativt genomförande

Utbildning online i din egen takt i dialog med experter

Programmet ger dig;

 • Avancerad kunskap inom t.ex.
 • marknadsanalys 
 • exportstrategier 
 • partnersökning 
 • förhandlingsteknik 
 • presentationsupplägg 
 • sätta säljmål 
 • digitala kanaler 
 • projektmodeller
 • samarbetsmodeller 

När du är klar med programmet har du; 


Efter avslutad kurs:

 • Kunskap och verktyg för att bygga upp en framgångsrik export
 • En komplett dokumentation för strategisk exportutveckling i er verksamhet
 • 12 mån tillgång till mallar, biliotek, FAQ, länkar och nätverksgrupp inom export
 • Diplom efter genomgången utbildning 

Exportprogrammet ger dig utbildning och rådgivning så att dina exportsatsningar ger full effekt.

Vi har samlat mer än 30 års erfarenhet av exportutveckling i ett genomgripande digitalt utbildningsprogram i 20 moduler som löper under ca 12 veckor.

Du studerar helt i egen takt och får löpande stöd av experter inom export.

I programmet lär sig företaget och medarbetarna de metoder och tekniker som behövs för att utveckla mer framgångsrik export, snabbare, mera resurseffektivt och genom att undvika de vanligast misstagen.

Anmäl dig här och få mer information

Några exporterande företags perspektiv på programmet

"Spaljisten såg ett konkret behov av specifik kunskap om export som en del av planerad tillväxt"

Florim Allborn


CEO, Spaljisten AB

”Designtak har varit med under utvecklingen av Exportprogrammet, för att få specialkompetens och stöd för snabb utveckling av vår exportaffär”

Eddie Wingren


CEO, Designtak

Vi såg direkt behovet av ett program som ger oss bättre förutsättningar att utveckla våra internationella affärer.
Exportprogrammet fyller detta behov. Anders 

 

Anders Håkansson


CEO, Håkannsson Sågblad AB

Innehåll i exportprogrammet

BAS för exportmedarbetare

20 moduler - ca 12 veckor

Grundläggande utbildning i exportfrågor; genomgång av 20 moduler, personlig coachning 4 tim per månad 


 

29.900

/användare

 
 • Introduktion föredrag och upplägg; web-cast
 • Tillgång till 18 kursmoduler
 • Veckovis uppföljning av varje modul, under 14 veckor
 • Individuell rådgivning 2 ggr/ månad
 • Digitalt bibliotek med kursmaterial, mallar och länkar till källor
 • Användargrupp som medlem
 • FAQ - bibliotek med frågor och svar om export
Rådgivning - Anpassad
 

Anpassad rådgivning - specialfrågor för bransch, företag och medarbetare

 


 

3.900:-

 

/månad

 
 • Individuell support på distans; 4 timmar 2 ggr/månad
 • Mail för frågor; 24/7 - svar inom 48 timmar
 • Bokade online videomöten - vardagar 9 - 16
 • Tillfällig och avgränsad resurs för specificerade deluppgifter
 • Mentor-support


* Bokning, betalning och fakturering sker enligt gällande affärsvillkor, med 50% vid bekräftad start av kurs eller uppdrag, och med 50% vid avslutad kurs eller uppdrag. Betalning per 10 dgr netto mot faktura. Samtliga priser ex moms.