Samarbeten och partners

Provecus är stolta över de samarbeten med partners för att ge ännu bättre värde till de uppdragsgivare vi har. V arbetar gärna och ofta tillsammans med andra företag som, precis som Provecus Affärsrådgivning vänder sig till målgruppen SME-företag i en bredd av olika branscher. De SME-företag som Provecus i första hand gör uppdrag för har mellan 10 och 75 miljoner i omsättning, och en grupp av medarbetare och anställda på allt från 5 - 10 personer upp emot 100.


Provecus vänder sig också till tidiga och växande företag, och då genomför vi uppdrag för rena start-ups, företag i tidiga skeden, men små omständigheter och begränsad omsättning och grupp av medarbetare och partners.

Hur vi samarbetar med våra partners:

  • Vi har samma målgrupp; SME-företag som är tidiga växande eller i senare skeenden och som saknar egna kvalificerade medarbetare med specifik kompetens.
  • Vi på Provecus och våra samarbetande parter står för sina egna omkostnader, och tar var och en nyttan av det arbete som görs för uppdragsgivare, med egen fakturering mot slutkund. Juridiskt tar Provecus inte ansvar för samarbetspartners mot uppdragsgivare, och förväntar sig inte att samarbetspartners tar ansvar för de insatser som Provecus gör.
  • Vi ställer Provecus marknadsföringskanaler och utvalda kundkontakter till förfogande, med beaktande av de policies som uppdragsgivare givit tillstånd till, eller inte givit tillstånd till. På samma sätt förväntar sig Provecus att i samarbeten få till gång till de kunder och marknadsföringskanaler som samarbetspartners förfogar över, inom de ramar och godkännanden som samarbetspartners kunder givit.

Krea är Sveriges ledande finansieringstjänst för företagslån och fakturaköp. Vi har som mål att erbjuda friktionsfri tillgång till finansiering med bästa möjliga villkor och vår digitala plattform gör det möjligt för företagare att söka, jämföra, teckna företagslån och sälja sina fakturor digitalt.


Krea är den tjänst i Sverige som har flest långivare knutna till plattformen, vilket skapar bäst möjligheter för företag att hitta den bästa lösningen.

DBT Företagsfinans erbjuder finansiering i form av lån till medelstora och växande företag och en rad olika branscher.

DBT och Provecus samarbetar genom att SME-företag kan erbjudas råd av Provecus med Affärsplanering och med rådgivare i roller som "Advisory Board". Som ett breddat underlag för de kreditbeslut som DBT fattar om sina kunder.

Zellma är den nya tidens e-handel. Vi är en producent av Live Shopping som erbjuder en underhållande och effektiv säljkanal där du kan nå dina kunder. Zellma är grundat av professionella tv-producenter och entreprenörer med bred marknads- och retailerfarenhet. Tillsammans med välkända programledare och influencers moderniserar vi e-handeln

Provecus och Zellma samarbetar i utvecklingsprojekt och kompetens när det gäller "live shopping" och moderna lösningar för e-handel.

Sveriges Företagshälsor har expertkunskap på att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa och hjälpa arbetsgivaren att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön. 

Provecus affärsrådgivning har rådgivare med mångårig kvalificerad rådgivning för affärsutveckling och strategiska frågor för små, medelstora och växande företag.

RAM hjälper våra kunder: TV, Radio, printmedier, byråer och annonsörer – med insikter baserat på datainsamling och analyser av kundbeteenden.

RAMs unika arbetssätt är framtagna för att förstå och underlätta en mängd varumärkesutmaningar, från att förstå hur ett meddelande tas emot av er målgrupp och hur era kunder interagerar med en produkt eller hur de tar ett köpbeslut.